2017-04-04 06:00

2017-04-04 07:44

Stopp för Humletorp

KIL: "Rättvisan har segrat"

Domen har fallit. Mark- och miljödomstolen säger nej till det planerade och omstridda industriområdet Humletorp.
– Vi blev ganska förvånade, säger kommunalrådet Mikael Johansson (S).

NWT berättade tidigare i veckan om domen som innebar att kommunfullmäktiges beslut om att anta den nya detaljplanen för Humletorp upphävdes.

Grannar i det närliggande bostadsområdet Runnevål har under fyra år protesterat mot planerna. De har sedan tidigare överklagat till kommunen och Länsstyrelsen, men fått avslag.

Nästa steg var att vända sig till Mark- och miljödomstolen i Vänersborgs tingsrätt, som gav de boende rätt.

”Oväntat besked”

I domen skriver domstolen att planområdet är utpekat som ett markområde för en omlastningsterminal för godstrafik, men i den överklagade detaljplanen planeras för ett industriområde.

Domstolen anser därmed att beskrivningen av miljökonsekvenser har fel fokus och att översiktsplanen av den anledningen inte uppfyller kraven i miljöbalken.

Protesterna fick därmed genomslag.

– Kommunen har bevisligen gjort fel och vi hoppas nu att de inte får prövningstillstånd. Det finns över 300 hushåll i bostadsområdet och 90 procent är emot förslaget, säger Sven Arne Andersson från Runnevålsgruppen.

För majoriteten i kommunstyrelsen var det ett oväntat besked.

– Vi trodde att vi hade ordentligt på fötterna eftersom Länsstyrelsen hade godkänt detaljplanen, säger Mikael Johansson (S).

Domen baseras till stor del på att det råder ”oklara miljökonsekvenser” och att kommunen inte utrett andra geografiska områden.

Hur tänker kommunstyrelsen kring det?

– Vi har tittat på andra områden och angående miljökonsekvenser verkar det råda delade meningar. Vi ska läsa igenom domen för att se om vi ska gå vidare eller inte, säger Mikael Johansson (S).

Så ni har inte bestämt er för om ni ska överklaga?

– Nej.

Domstolen menar att det behövs ”väsentliga samhällsintressen” för att göra industrimark av jordbruksmark. Hur upplever ni att intresset från industrin ser ut?

– Vi har väldigt lite mark till företag och vi får mycket förfrågningar. Det är viktigt med beredskap för etableringar, men det verkar vara en tolkningsfråga, säger Mikael Johansson (S).

Grannarna i Runnevål är lättade och glada.

– Det blev tredje gången gillt och det är en stor lättnad efter alla dessa år. Oppositionen i kommunstyrelsen har stöttat oss hela tiden och nu känns det som att rättvisan har segrat, säger Sven Arne Andersson.

NWT berättade tidigare i veckan om domen som innebar att kommunfullmäktiges beslut om att anta den nya detaljplanen för Humletorp upphävdes.

Grannar i det närliggande bostadsområdet Runnevål har under fyra år protesterat mot planerna. De har sedan tidigare överklagat till kommunen och Länsstyrelsen, men fått avslag.

Nästa steg var att vända sig till Mark- och miljödomstolen i Vänersborgs tingsrätt, som gav de boende rätt.

”Oväntat besked”

I domen skriver domstolen att planområdet är utpekat som ett markområde för en omlastningsterminal för godstrafik, men i den överklagade detaljplanen planeras för ett industriområde.

Domstolen anser därmed att beskrivningen av miljökonsekvenser har fel fokus och att översiktsplanen av den anledningen inte uppfyller kraven i miljöbalken.

Protesterna fick därmed genomslag.

– Kommunen har bevisligen gjort fel och vi hoppas nu att de inte får prövningstillstånd. Det finns över 300 hushåll i bostadsområdet och 90 procent är emot förslaget, säger Sven Arne Andersson från Runnevålsgruppen.

För majoriteten i kommunstyrelsen var det ett oväntat besked.

– Vi trodde att vi hade ordentligt på fötterna eftersom Länsstyrelsen hade godkänt detaljplanen, säger Mikael Johansson (S).

Domen baseras till stor del på att det råder ”oklara miljökonsekvenser” och att kommunen inte utrett andra geografiska områden.

Hur tänker kommunstyrelsen kring det?

– Vi har tittat på andra områden och angående miljökonsekvenser verkar det råda delade meningar. Vi ska läsa igenom domen för att se om vi ska gå vidare eller inte, säger Mikael Johansson (S).

Så ni har inte bestämt er för om ni ska överklaga?

– Nej.

Domstolen menar att det behövs ”väsentliga samhällsintressen” för att göra industrimark av jordbruksmark. Hur upplever ni att intresset från industrin ser ut?

– Vi har väldigt lite mark till företag och vi får mycket förfrågningar. Det är viktigt med beredskap för etableringar, men det verkar vara en tolkningsfråga, säger Mikael Johansson (S).

Grannarna i Runnevål är lättade och glada.

– Det blev tredje gången gillt och det är en stor lättnad efter alla dessa år. Oppositionen i kommunstyrelsen har stöttat oss hela tiden och nu känns det som att rättvisan har segrat, säger Sven Arne Andersson.

  • Ylva Westerlund