2017-04-02 12:51

2017-04-02 15:33

Domstol river upp omstridd detaljplan i Kil

KIL: Mark- och miljödomstolen stoppar större industriområde

För ett år sedan klubbade fullmäktige i Kil detaljplanen för industriområdet Humletorp. Nu har Mark- och miljödomstolen upphävt beslutet.

Långt innan det att fullmäktige klubbade detaljplanen 31 mars 2016 hade boende i villaområdet Runnevål protesterat mot industriområdet.

När beslutet ändå blev ett faktum överklagades det till länsstyrelsen, som avslog.

Men Runnevålsborna gav inte upp. 136 personer överklagade till Mark- och miljödomstolen vid Vänersborgs tingsrätt.

Och domstolen beslutade alltså att upphäva kommunfullmäktiges beslut om att anta den nya detaljplanen.

– Vi är jätteglada, men ärligt talat så trodde vi att vi skulle ha föga chanser att vinna, säger Sven Arne Andersson i Runnevålsgruppen.

Domen baseras i mångt och mycket på oklara miljökonsekvenser och att kommunen inte utrett andra geografiska områden.

Miljökonsekvenser

Kommunen ansåg till en början att det inte behövdes någon miljökonsekvensbeskrivning, eftersom det inte preciserats vilken typ av småindustrier som skulle kunna etablera sig i området, och att en sådan genomfördes i samband med den gällande översiktsplanen.

Men när detaljplanen skulle antas bifogades en miljökonsekvensbeskrivning. Domstolen menar att det dock inte framgår om kommunen gjort bedömningen att detaljplanen har betydande miljöpåverkan, vilket är grunden för en sådan konsekvensbeskrivning.

Om planen anses ha betydande miljöpåverkan ska rimliga alternativa geografiska områden identifieras och bedömas.

Att planområdet dels ligger i närheten av ett bostadsområde samt omfattar mark, som av kommunen klassats som värdefull jordbruksmark, gör att alternativa områden borde ha utretts mer utförligt menar Mark- och miljödomstolen.

Domen kan överklagas till Mark- och miljööverdomstolen.

Långt innan det att fullmäktige klubbade detaljplanen 31 mars 2016 hade boende i villaområdet Runnevål protesterat mot industriområdet.

När beslutet ändå blev ett faktum överklagades det till länsstyrelsen, som avslog.

Men Runnevålsborna gav inte upp. 136 personer överklagade till Mark- och miljödomstolen vid Vänersborgs tingsrätt.

Och domstolen beslutade alltså att upphäva kommunfullmäktiges beslut om att anta den nya detaljplanen.

– Vi är jätteglada, men ärligt talat så trodde vi att vi skulle ha föga chanser att vinna, säger Sven Arne Andersson i Runnevålsgruppen.

Domen baseras i mångt och mycket på oklara miljökonsekvenser och att kommunen inte utrett andra geografiska områden.

Miljökonsekvenser

Kommunen ansåg till en början att det inte behövdes någon miljökonsekvensbeskrivning, eftersom det inte preciserats vilken typ av småindustrier som skulle kunna etablera sig i området, och att en sådan genomfördes i samband med den gällande översiktsplanen.

Men när detaljplanen skulle antas bifogades en miljökonsekvensbeskrivning. Domstolen menar att det dock inte framgår om kommunen gjort bedömningen att detaljplanen har betydande miljöpåverkan, vilket är grunden för en sådan konsekvensbeskrivning.

Om planen anses ha betydande miljöpåverkan ska rimliga alternativa geografiska områden identifieras och bedömas.

Att planområdet dels ligger i närheten av ett bostadsområde samt omfattar mark, som av kommunen klassats som värdefull jordbruksmark, gör att alternativa områden borde ha utretts mer utförligt menar Mark- och miljödomstolen.

Domen kan överklagas till Mark- och miljööverdomstolen.