2017-03-29 06:00

2017-03-29 13:13

Kikki byter skog med hjäp av miljöstöd

KIL, HANNÄS: Stormen Per banade väg för ett skogsskifte

Stormar som Per och Gudrun har ställt till en hel del elände för många skogsägare.
För Kikki Ahlstedt Karlsson har stormen Per inneburit möjligheter. Hon har fått miljöstöd för att konvertera granskogen till lövskog. I framtidsplanerna ligger också att göra om föräldragården till kursgård med kurser för att träna fågelhundar.

Ruds gård ligger alldeles intill Södra Fryken. Sedan tre år tillbaka äger Kikki Ahlstedt Karlsson gården som inrymmer 100 hektar åkermark och lika mycket skogsmark.

Tidigare var det Kikkis pappa som drev gården. Intill den ligger ett skogsområde på 24 hektar. Innan stormen Per kom och hälsade på stod där ståtliga granar. De sopades med när Per drog fram för tio år sedan.

När Kikki tog över gården funderade hon på vad hon skulle göra med området.

– Jag insåg att det skulle bli orealistiskt dyrt att plantera om med gran.

Ska förvandlas

Med åren är det lövträd som tagit över där en gång granarna stod. Knallar man genom området finns där mest yngre, tätvuxen lövskog. Rätt slyigt om man ska vara ärlig. Skogen ser inte så inbjudande ut.

Men nu är området statt i förvandling.

Kikki fick kontakt med Ulf Forsudd vid Skogsstyrelsen, expert på lövskogsskötsel. Tillsammans funderade de på vad skogen kunde användas till.

Nästan full pott

De gjorde en plan för framtida skötsel och skrev en ansökan till Jordbruksverket om stöd för skogens miljövärden. Ansökan gav nästan full pott. Kikki fick 263 000 kronor i bidrag för att utveckla lövskogen och vårda natur- och miljövärden i området.

Nu har hon låtit hugga ner det kvarvarande beståndet av gran i norra området av skogen. Där ska det planteras ek.

– Det finns flera ekträd redan. Så jag tänkte ta ekollon från dessa och plantera.

Kikki ska också röja och gallra samt återskapa gamla stigar som en gång i tiden korsat området.

Att utveckla området för lövskog är bra för miljön. Lövskogen är bättre på att binda koldioxid än till exempel granskogen. I Värmland är gran det klart dominerade trädet. Granen växer snabbt. Dessutom är det stor efterfrågan på den.

Förr var ek mycket vanlig i Värmland. Fram till 1600-talet var den det dominerande lövträdet. Eken är ett medelsnabbt växande träd, kan bli drygt 20 meter högt på 50 år.

– Ek kan vara nog så värdefull och lönsam, konstaterar Ulf Forsudd.

– Gran får du círka 350 kronor/kubikmeter för. Den sämsta klassen av ek har ett pris på 2 500 kr/kubikmeter, guldklassen får du det dubbla för, berättar Ulf.

Nu är det inte därför som Kikki ska låt eken växa på markerna. Hon vill att skogen ska utvecklas till ett rekreationsområde och kunna användas för den kursgård hon räknar med att starta i föräldrahemmet till hösten.

Där planerar hon bland annat för att ha fågelhundskurser. Hon tänker även föda upp rapphöns och fasaner. En gårdsbutik ska det också bli. Redan nu har hon lammuppfödning.

– Jag vill satsa på mångfald för gården, berättar Kikki.

– Det Kikki gör är annorlunda. Det är roligt när markägare vill se in i framtiden som hon gjort, säger Ulf Forsudd.

Ruds gård ligger alldeles intill Södra Fryken. Sedan tre år tillbaka äger Kikki Ahlstedt Karlsson gården som inrymmer 100 hektar åkermark och lika mycket skogsmark.

Tidigare var det Kikkis pappa som drev gården. Intill den ligger ett skogsområde på 24 hektar. Innan stormen Per kom och hälsade på stod där ståtliga granar. De sopades med när Per drog fram för tio år sedan.

När Kikki tog över gården funderade hon på vad hon skulle göra med området.

– Jag insåg att det skulle bli orealistiskt dyrt att plantera om med gran.

Ska förvandlas

Med åren är det lövträd som tagit över där en gång granarna stod. Knallar man genom området finns där mest yngre, tätvuxen lövskog. Rätt slyigt om man ska vara ärlig. Skogen ser inte så inbjudande ut.

Men nu är området statt i förvandling.

Kikki fick kontakt med Ulf Forsudd vid Skogsstyrelsen, expert på lövskogsskötsel. Tillsammans funderade de på vad skogen kunde användas till.

Nästan full pott

De gjorde en plan för framtida skötsel och skrev en ansökan till Jordbruksverket om stöd för skogens miljövärden. Ansökan gav nästan full pott. Kikki fick 263 000 kronor i bidrag för att utveckla lövskogen och vårda natur- och miljövärden i området.

Nu har hon låtit hugga ner det kvarvarande beståndet av gran i norra området av skogen. Där ska det planteras ek.

– Det finns flera ekträd redan. Så jag tänkte ta ekollon från dessa och plantera.

Kikki ska också röja och gallra samt återskapa gamla stigar som en gång i tiden korsat området.

Att utveckla området för lövskog är bra för miljön. Lövskogen är bättre på att binda koldioxid än till exempel granskogen. I Värmland är gran det klart dominerade trädet. Granen växer snabbt. Dessutom är det stor efterfrågan på den.

Förr var ek mycket vanlig i Värmland. Fram till 1600-talet var den det dominerande lövträdet. Eken är ett medelsnabbt växande träd, kan bli drygt 20 meter högt på 50 år.

– Ek kan vara nog så värdefull och lönsam, konstaterar Ulf Forsudd.

– Gran får du círka 350 kronor/kubikmeter för. Den sämsta klassen av ek har ett pris på 2 500 kr/kubikmeter, guldklassen får du det dubbla för, berättar Ulf.

Nu är det inte därför som Kikki ska låt eken växa på markerna. Hon vill att skogen ska utvecklas till ett rekreationsområde och kunna användas för den kursgård hon räknar med att starta i föräldrahemmet till hösten.

Där planerar hon bland annat för att ha fågelhundskurser. Hon tänker även föda upp rapphöns och fasaner. En gårdsbutik ska det också bli. Redan nu har hon lammuppfödning.

– Jag vill satsa på mångfald för gården, berättar Kikki.

– Det Kikki gör är annorlunda. Det är roligt när markägare vill se in i framtiden som hon gjort, säger Ulf Forsudd.

Miljöstöd för skogen

Stöd för skogens miljövärden är ett bidrag som markägare kan få av Jordbruksverket för att utveckla natur- och kulturvärden i skogen. Maxbeloppet är 300 000 kronor. Det här bland annat kan man få stöd för:

• Gallra fram ädellöv eller lövrik skog.

• Rensa kulturmiljöer.

• Skapa våtmark i skog.

• Sköta natur- och kulturmiljöer.

• Röja och rensa stenmur.

• Naturbränning.

Källa: Skogsstyrelsen

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.