2016-10-10 08:46

2016-10-10 08:46

Ledningsarbete stänger sjöleden

KIL

Under ett par dagar kommer gatukontoret att lägga en ny vattenledning till slalombacken, detta för att kunna öka kapaciteten vid snöläggning.

Med anledning av arbetet kommer Sjöleden att vara avstängd under processen, som beräknas ta några dagar.

Alternativa färdvägar finn skyltade på platsen.

Med anledning av arbetet kommer Sjöleden att vara avstängd under processen, som beräknas ta några dagar.

Alternativa färdvägar finn skyltade på platsen.