2016-09-07 11:30

2016-09-07 11:30

Ser över äldreboendefrågan

KIL

Kils kommun tar nu tag i frågan om boende för äldre.
– Behovet finns helt klart, säger Mikael Johansson (S), ordförande i kommunstyrelsen.

Han säger att anledningen till att man lyfter frågan är att åldern på befolkningen i kommunen ökar.

Först och främst ska man se över den äldsta delen av Sannerudsboendet.

– Där ska vi undersöka skicket för att se om det går att bygga om eller om det måste renoveras.

Trygghetsboenden

Därefter kommer man att ta fram mer konkreta planer på vad som måste byggas, och var det skulle kunna byggas. Det finns tomter som ägs av Kilsbostäder som skulle kunna användas för en eventuell nybyggnation.

Det Mikael Johansson säger efterfrågas allt mer är trygghetsboenden med bra service eller närhet till sådan. Efterfrågan på särskilt boende ligger kvar på ungefär samma nivå år efter år.

För att leda arbetet har en styrgrupp som innehåller representanter från kommunstyrelsens samt socialnämndens arbetsutskott tillsats.

Han säger att anledningen till att man lyfter frågan är att åldern på befolkningen i kommunen ökar.

Först och främst ska man se över den äldsta delen av Sannerudsboendet.

– Där ska vi undersöka skicket för att se om det går att bygga om eller om det måste renoveras.

Trygghetsboenden

Därefter kommer man att ta fram mer konkreta planer på vad som måste byggas, och var det skulle kunna byggas. Det finns tomter som ägs av Kilsbostäder som skulle kunna användas för en eventuell nybyggnation.

Det Mikael Johansson säger efterfrågas allt mer är trygghetsboenden med bra service eller närhet till sådan. Efterfrågan på särskilt boende ligger kvar på ungefär samma nivå år efter år.

För att leda arbetet har en styrgrupp som innehåller representanter från kommunstyrelsens samt socialnämndens arbetsutskott tillsats.