2016-09-07 11:29

2016-09-07 11:29

Klubbat i Kommunstyrelsen

KIL

Under tisdagskvällen fanns följande punkter med bland det som diskuterades på kommunstyrelsens möte.

Bra försäljning

Försäljningen av tomter på Lövenstrand går bra meddelar kommunen. I juni förra året började Kils kommun med försäljningen av villatomter på Runnevål, Skommita och Tallåsen. Från början var det 35 tomter, av dessa finns tio kvar. På Mons backe är samtiga 21 tomter sålda.

Tre företag har kontrakt med kommunen om att sälja par- och kedjehuslösningar om totalt 70 hus på Skommita, Tallåsen och Viksta by.

Ser över Frykstahöjden

I ett medborgarförslag fanns förslag om ytterligare förbättringar på Frykstahöjden, bland annat vill förslagsskrivaren se renovering av grillplatser. Tekniska förvaltningen har tagit på ansvaret att se över området.

– Jag tror att vi kommer att få se mycket på höjden framöver, säger Mikael Johansson (S), kommunstyrelsens ordförande.

Avslog motion

Sverigedemokraterna hade i en motion önskat att kommunen skulle upprätta ett mångkulturellt bokslut, som enligt motionen innebär att kommunen ska ”klarlägga asylmottagandets och anhöriginvandringens konsekvenser och kostnader för Kils kommun och dess invånare”.

På kommunstyrelsen möte under tisdagskvällen var samtliga övriga partier ense om att avslå motionen.

Bra försäljning

Försäljningen av tomter på Lövenstrand går bra meddelar kommunen. I juni förra året började Kils kommun med försäljningen av villatomter på Runnevål, Skommita och Tallåsen. Från början var det 35 tomter, av dessa finns tio kvar. På Mons backe är samtiga 21 tomter sålda.

Tre företag har kontrakt med kommunen om att sälja par- och kedjehuslösningar om totalt 70 hus på Skommita, Tallåsen och Viksta by.

Ser över Frykstahöjden

I ett medborgarförslag fanns förslag om ytterligare förbättringar på Frykstahöjden, bland annat vill förslagsskrivaren se renovering av grillplatser. Tekniska förvaltningen har tagit på ansvaret att se över området.

– Jag tror att vi kommer att få se mycket på höjden framöver, säger Mikael Johansson (S), kommunstyrelsens ordförande.

Avslog motion

Sverigedemokraterna hade i en motion önskat att kommunen skulle upprätta ett mångkulturellt bokslut, som enligt motionen innebär att kommunen ska ”klarlägga asylmottagandets och anhöriginvandringens konsekvenser och kostnader för Kils kommun och dess invånare”.

På kommunstyrelsen möte under tisdagskvällen var samtliga övriga partier ense om att avslå motionen.