2016-08-10 13:57

2016-08-10 13:57

Kyrkan vill köpa biblioteket

KIL

Kommunstyrelsen i Kil vill sälja det gamla biblioteket i Fagerås till Svenska kyrkan.

Kommunen har ingen användning av fastigheten som kyrkan vill göra om till församlingshem. Priset är 570 000 kronor.

Kommunfullmäktige beslutar om försäljningen.

Kommunen har ingen användning av fastigheten som kyrkan vill göra om till församlingshem. Priset är 570 000 kronor.

Kommunfullmäktige beslutar om försäljningen.