2016-07-28 19:44

2016-07-28 19:44

Avloppsläcka orsakade sexårig tvist

KIL: "Jag vill att kommunen kommer hit och städar och återställer"

2010 brast en kommunal avloppsledning på Anders Karlssons marker i Prästbol. Än i dag, sex år senare, strider Anders Karlsson mot Kils kommun om ersättning för de kvarvarande skador som han upplever att läckan orsakat.

Det var i april 2010 som bonden Anders Karlsson i Prästbol noterade en stor mängd slam välla ut från den kommunala avloppsledningen på hans mark. Nedför en slänt forsade slammet rakt ned i Fageråsån som cirka 500 meter nedströms mynnar ut i Norsälven.

Ingen vet när läckan startade och därför inte heller hur mycket slam som kom ut i ån.

Slätten ner till ån sanerades på utsläppt slam och sammantaget togs det hand om 209 ton slam.

Läckan lagades omgående och när saneringen var klar hamnade slutsumman på 350 000 kronor för Kils kommun. Sedan dagen då läckan bröt ut har Kils kommun och Anders Karlsson tvistat om hur de skador som läckan enligt Anders orsakade ska återställas.

– Bäcken är igenvuxen, vi kan inte åka båt där alls. Det är förstört och fastighetens värde har sjunkit, säger Anders Karlsson.

Provtagningar

Provtagningar genomfördes kontinuerligt och på begäran av Länsstyrelsen Värmland upprättades ett kontrollprogram. Provtagningar har visat att åns vatten inte längre är påverkat av utsläppet. Men Anders Karlsson är inte beredd att hålla med.

– För att laga läckan var man tvungen att hugga ner skog på min mark för att komma ned med grävmaskin. Någon ersättning har jag ännu inte fått i dag, har fått rätta till det mesta på egen hand.

Anders Karlsson har ifrågasatt agerandet i brev till kommunen, där han också vill ha framtidsplanerna förklarade samt berättat att han upplever att föroreningsskadan på hans fastighet inte har blivit tillräckligt sanerad. Anders upplever att han blivit både orättvist och dåligt bemött av kommunen.

– Och då är det svårt att komma någon vart, säger Anders.

Efter besiktning och ersättningsförslag känner Anders fortfarande inte att han är kompenserad på rätt sätt.

I juli 2010 upprättade kommunen ett förslag till överenskommelse om ersättning. Överenskommelsen omfattade avverkning av granar, intrångsersättning samt att kommunen återställer vägskador. Ersättningen föreslogs uppgå till 37 000 kronor, där Anders med en namnteckning också skulle underteckna att han var nöjd med överenskommelsen. I stället föreslog Anders Karlsson att kommunen skulle komma och återställa marken och därefter se över en ersättningssumma.

– Det är inte mitt ansvar att städa. Hur mycket det kostar att återställa allt vet jag ju inte innan, det får man ju kvitto på efteråt. Jag tycker inte det är min uppgift att räkna ut det. Jag har lagt ned flera hundra tusen på arbete hittills, säger Anders och fortsätter.

– Det är inte okej att man blir behandlad såhär, jag undrar verkligen om det är samhällets intresse att det ska få växa igen såhär.

Inte överens

Jan- Olov Ragnarsson är kommunchef på Kils kommun.

– Vi kan ju inte utgå från något annat än att proverna stämmer och att det därmed inte finns något kvarvarande rester från utsläppet. Hade det varit det, så hade en muddring varit aktuell, men nu finns det inga tecken på det.

– Han kan inte redovisa hur han kom fram till den summan han föreslår och kan inte svara på alla detaljfrågor vi har. Och för att vi ska kunna betala ut något behöver vi en redovisning för kostnaderna. Det är det vi väntar på nu, säger Ragnarsson och fortsätter;

– Kommunens ambition har alltid varit att hitta en lösning, vi ska ju ersätta Anders för skadorna. Vi måste bara komma överens om ersättningsnivån.

Det var i april 2010 som bonden Anders Karlsson i Prästbol noterade en stor mängd slam välla ut från den kommunala avloppsledningen på hans mark. Nedför en slänt forsade slammet rakt ned i Fageråsån som cirka 500 meter nedströms mynnar ut i Norsälven.

Ingen vet när läckan startade och därför inte heller hur mycket slam som kom ut i ån.

Slätten ner till ån sanerades på utsläppt slam och sammantaget togs det hand om 209 ton slam.

Läckan lagades omgående och när saneringen var klar hamnade slutsumman på 350 000 kronor för Kils kommun. Sedan dagen då läckan bröt ut har Kils kommun och Anders Karlsson tvistat om hur de skador som läckan enligt Anders orsakade ska återställas.

– Bäcken är igenvuxen, vi kan inte åka båt där alls. Det är förstört och fastighetens värde har sjunkit, säger Anders Karlsson.

Provtagningar

Provtagningar genomfördes kontinuerligt och på begäran av Länsstyrelsen Värmland upprättades ett kontrollprogram. Provtagningar har visat att åns vatten inte längre är påverkat av utsläppet. Men Anders Karlsson är inte beredd att hålla med.

– För att laga läckan var man tvungen att hugga ner skog på min mark för att komma ned med grävmaskin. Någon ersättning har jag ännu inte fått i dag, har fått rätta till det mesta på egen hand.

Anders Karlsson har ifrågasatt agerandet i brev till kommunen, där han också vill ha framtidsplanerna förklarade samt berättat att han upplever att föroreningsskadan på hans fastighet inte har blivit tillräckligt sanerad. Anders upplever att han blivit både orättvist och dåligt bemött av kommunen.

– Och då är det svårt att komma någon vart, säger Anders.

Efter besiktning och ersättningsförslag känner Anders fortfarande inte att han är kompenserad på rätt sätt.

I juli 2010 upprättade kommunen ett förslag till överenskommelse om ersättning. Överenskommelsen omfattade avverkning av granar, intrångsersättning samt att kommunen återställer vägskador. Ersättningen föreslogs uppgå till 37 000 kronor, där Anders med en namnteckning också skulle underteckna att han var nöjd med överenskommelsen. I stället föreslog Anders Karlsson att kommunen skulle komma och återställa marken och därefter se över en ersättningssumma.

– Det är inte mitt ansvar att städa. Hur mycket det kostar att återställa allt vet jag ju inte innan, det får man ju kvitto på efteråt. Jag tycker inte det är min uppgift att räkna ut det. Jag har lagt ned flera hundra tusen på arbete hittills, säger Anders och fortsätter.

– Det är inte okej att man blir behandlad såhär, jag undrar verkligen om det är samhällets intresse att det ska få växa igen såhär.

Inte överens

Jan- Olov Ragnarsson är kommunchef på Kils kommun.

– Vi kan ju inte utgå från något annat än att proverna stämmer och att det därmed inte finns något kvarvarande rester från utsläppet. Hade det varit det, så hade en muddring varit aktuell, men nu finns det inga tecken på det.

– Han kan inte redovisa hur han kom fram till den summan han föreslår och kan inte svara på alla detaljfrågor vi har. Och för att vi ska kunna betala ut något behöver vi en redovisning för kostnaderna. Det är det vi väntar på nu, säger Ragnarsson och fortsätter;

– Kommunens ambition har alltid varit att hitta en lösning, vi ska ju ersätta Anders för skadorna. Vi måste bara komma överens om ersättningsnivån.