2016-05-20 12:24

2016-05-20 13:56

Tar ett tag för säkert resande

KIL: "Kommunikationer och utveckling har alltid hängt ihop"

Nu är det på gång, Kils resecentrum.
– Det här är viktigt för utvecklingen i kommunen, säger kommunalrådet Georg Forsberg (C) efter att ha tagit det symboliska första spadtaget.

Buss- och tågtrafiken kommer att finnas på ett och samma ställe när bygget är klart.

Ett resecentrum är enligt Georg Forsberg viktigt för kommunens fortsatta utveckling.

– Kommunikationer och utveckling har alltid hängt ihop i Kil, och det här ökar också säkerheten för resenärerna samtidigt som det underlättar resandet.

Satsningen planeras att kosta sammanlagt tolv miljoner kronor. Kommunen pytsar in åtta miljoner kronor.

Är det en försvarbar summa?

– Ja, det tycker jag. Det här är en viktig del i den centrala utvecklingen av Kil, säger Georg Forsberg.

”Sänker tröskeln”

Resterande pengar står Värmlandstrafik för.

– Den kostnaden ser jag som ordinär, vi försöker behandla kommunerna så rättvist som möjligt när det byggs, säger Mikael Dahlqvist (S), ordförande i Värmlandstrafik.

Vad tycker Värmlandstrafik om projektet?

– Det är riktigt roligt. Allt som ökar komforten sänker tröskeln för att åka kollektivt, så det är bara positivt. Samtidigt är det viktigt för människor med särskilda behov att det är funktionellt för dem.

Mikael Dahlqvist säger att många väljer att ta sig till Kil för att sedan ta tåget därifrån.

– Så det här är en knytpunkt för fler än Kilsborna, och ett resecentrum gör att det blir smidigare och mer förståeligt för resenärerna.

Hoppas på snabbt svar

Under den gångna veckan överklagade Företagarna Kilsam en av de två detaljplanerna för resecentrum. Anledningen är att man anser att planen inte tillgodoser behovet av parkeringsplatser i centrala Kil.

– Nu startar vi bygget utifrån den detaljplan som vunnit laga kraft, men en inbjudan har gått ut till företagarna för ett möte, säger Georg Forsberg.

Han förstår att centrumhandeln är orolig.

– Precis som vi vill de att tillgängligheten till handeln är fortsatt bra.

Kommunens tekniske chef, Jan Westerberg, säger såhär om överklagandet:

– Ärendet ligger hos länsstyrelsen, och vi hoppas på ett så snabbt svar som möjligt. Fram tills dess får vi försöka jobba så effektivt som möjligt tillsammans med NCC.

Enligt Kils kommun kommer antalet parkeringsplatser att öka efter ombyggnationen, från dagens 160 till 184. Under byggtiden kommer dock antalet tangera 100-strecket.

Om byggandet går enligt plan kommer Kils resecentrum att stå klart i oktober.

Buss- och tågtrafiken kommer att finnas på ett och samma ställe när bygget är klart.

Ett resecentrum är enligt Georg Forsberg viktigt för kommunens fortsatta utveckling.

– Kommunikationer och utveckling har alltid hängt ihop i Kil, och det här ökar också säkerheten för resenärerna samtidigt som det underlättar resandet.

Satsningen planeras att kosta sammanlagt tolv miljoner kronor. Kommunen pytsar in åtta miljoner kronor.

Är det en försvarbar summa?

– Ja, det tycker jag. Det här är en viktig del i den centrala utvecklingen av Kil, säger Georg Forsberg.

”Sänker tröskeln”

Resterande pengar står Värmlandstrafik för.

– Den kostnaden ser jag som ordinär, vi försöker behandla kommunerna så rättvist som möjligt när det byggs, säger Mikael Dahlqvist (S), ordförande i Värmlandstrafik.

Vad tycker Värmlandstrafik om projektet?

– Det är riktigt roligt. Allt som ökar komforten sänker tröskeln för att åka kollektivt, så det är bara positivt. Samtidigt är det viktigt för människor med särskilda behov att det är funktionellt för dem.

Mikael Dahlqvist säger att många väljer att ta sig till Kil för att sedan ta tåget därifrån.

– Så det här är en knytpunkt för fler än Kilsborna, och ett resecentrum gör att det blir smidigare och mer förståeligt för resenärerna.

Hoppas på snabbt svar

Under den gångna veckan överklagade Företagarna Kilsam en av de två detaljplanerna för resecentrum. Anledningen är att man anser att planen inte tillgodoser behovet av parkeringsplatser i centrala Kil.

– Nu startar vi bygget utifrån den detaljplan som vunnit laga kraft, men en inbjudan har gått ut till företagarna för ett möte, säger Georg Forsberg.

Han förstår att centrumhandeln är orolig.

– Precis som vi vill de att tillgängligheten till handeln är fortsatt bra.

Kommunens tekniske chef, Jan Westerberg, säger såhär om överklagandet:

– Ärendet ligger hos länsstyrelsen, och vi hoppas på ett så snabbt svar som möjligt. Fram tills dess får vi försöka jobba så effektivt som möjligt tillsammans med NCC.

Enligt Kils kommun kommer antalet parkeringsplatser att öka efter ombyggnationen, från dagens 160 till 184. Under byggtiden kommer dock antalet tangera 100-strecket.

Om byggandet går enligt plan kommer Kils resecentrum att stå klart i oktober.

Centrumutvecklingen

Utvecklingen av Kils centrum kommer att göras i fem etapper. Resecentrum är nummer två. Den första, Gröna torget, kommer att invigas i början av juni.

Resterande etapper är:

Torget: Tanken är att skapa en torgyta mellan biblioteket och järnvägsstationen, med fler sittplatser och möjligheter för uteservering.

Gamla OKQ8-tomten: Ytan kan komma att användas för att skapa ett grönare Kil, med planteringar och träd. I ett övergångsskede kan ytan användas som tillfällig parkering.

Storgatan: Centrumutvecklingen omfattar Storgatan mellan de två rondellerna. Här vill kommunen försköna med bänkar, planteringar och säkrare trafiklösningar.

Källa: kil.se