2016-05-19 16:23

2016-05-19 16:23

Antalet p-platser tillgodoses ej

KIL: Detaljplan för resecentrum överklagas

Under fredagsförmiddagen tas det första spadtaget för Kils resecentrum.
Detta trots att en av detaljplanerna har överklagats.

Det är Företagarna Kilsam som anser att planen inte tillgodoser behovet av parkeringsplatser, i anslutning till såväl resecentrum som detaljhandel.

– Det känns som vi haft en bra dialog med Kilsam och företagarna angående resecentrum så överklagandet kom överraskande, säger Berndt Björkman (C), ordförande i tekniska nämnden, och Hans Ericsson (M), vice ordförande i Värmlandstrafik, om representerar styrgruppen för centrumutveckling.

Man har därför bjudit in dem till ett möte för att diskutera frågan. Enligt Kils kommun kommer antalet parkeringsplatser att öka efter ombyggnationen, från dagens 160 till 184. Under byggtiden kommer dock antalet tangera 100-strecket.

Arbetet med resecentrum kommer nu att påbörjas utifrån den redan beslutade detaljplanen, medan man avvaktar Länsstyrelsens beslut gällande överklagandet.

Resecentrum är tänkt att vara klart i oktober 2016 och kostnaden är planerad till tolv miljoner kronor, varav Värmlandstrafik står för fyra och Kils kommun för resten.

Det är Företagarna Kilsam som anser att planen inte tillgodoser behovet av parkeringsplatser, i anslutning till såväl resecentrum som detaljhandel.

– Det känns som vi haft en bra dialog med Kilsam och företagarna angående resecentrum så överklagandet kom överraskande, säger Berndt Björkman (C), ordförande i tekniska nämnden, och Hans Ericsson (M), vice ordförande i Värmlandstrafik, om representerar styrgruppen för centrumutveckling.

Man har därför bjudit in dem till ett möte för att diskutera frågan. Enligt Kils kommun kommer antalet parkeringsplatser att öka efter ombyggnationen, från dagens 160 till 184. Under byggtiden kommer dock antalet tangera 100-strecket.

Arbetet med resecentrum kommer nu att påbörjas utifrån den redan beslutade detaljplanen, medan man avvaktar Länsstyrelsens beslut gällande överklagandet.

Resecentrum är tänkt att vara klart i oktober 2016 och kostnaden är planerad till tolv miljoner kronor, varav Värmlandstrafik står för fyra och Kils kommun för resten.