2016-04-06 11:52

2016-04-06 11:52

Trafiksäkrare infart

KOMMUNSTYRELSEN: Kil

Trafiksäkrare infart

OK Värmland får köpa ett stycke mark i syfte att bygga en ny och trafiksäkrare infart till macken på Stenåsen. En tänkt planändring möjliggör även fler p-platser vid OKQ8 och Coop extra. Likaså kan cykelvägens dragning förbättras på sikt.

Positivt resultat

2015 blev ett bra år ekonomiskt för Kils kommun. Det samlade resultatet för hela kommunkoncernen blev ett överskott på 35,4 miljoner kronor, varav de kommunala bolagen svarar för ungefär hälften. Detta kan utläsas av årsredovisningen för 2015, vilken ks nu har godkänt och skickar vidare till kommunfullmäktige.

Inget boende för tiggare

EU-migranter som tigger kommer inte att erbjudas någon form av boende via kommunen. Ks avslår en motion i frågan med motiveringen att kommunen inte har någon sådan juridisk skyldighet. Tiggeriet i Kil är heller inte av någon större omfattning. Kyrkan och en företagare har sörjt för att de aktuella personerna har tak över huvudet.

Höjt partistöd

Partistödet i Kil ska fördubblas. Från 2017 får partierna i kommunfullmäktige dela på 350 000 kronor, varar merparten fördelat efter antal mandat. Kil har historiskt sett haft låga ersättningar, men efter höjningen hamnar man i mitten bland Sveriges kommuner.

Trafiksäkrare infart

OK Värmland får köpa ett stycke mark i syfte att bygga en ny och trafiksäkrare infart till macken på Stenåsen. En tänkt planändring möjliggör även fler p-platser vid OKQ8 och Coop extra. Likaså kan cykelvägens dragning förbättras på sikt.

Positivt resultat

2015 blev ett bra år ekonomiskt för Kils kommun. Det samlade resultatet för hela kommunkoncernen blev ett överskott på 35,4 miljoner kronor, varav de kommunala bolagen svarar för ungefär hälften. Detta kan utläsas av årsredovisningen för 2015, vilken ks nu har godkänt och skickar vidare till kommunfullmäktige.

Inget boende för tiggare

EU-migranter som tigger kommer inte att erbjudas någon form av boende via kommunen. Ks avslår en motion i frågan med motiveringen att kommunen inte har någon sådan juridisk skyldighet. Tiggeriet i Kil är heller inte av någon större omfattning. Kyrkan och en företagare har sörjt för att de aktuella personerna har tak över huvudet.

Höjt partistöd

Partistödet i Kil ska fördubblas. Från 2017 får partierna i kommunfullmäktige dela på 350 000 kronor, varar merparten fördelat efter antal mandat. Kil har historiskt sett haft låga ersättningar, men efter höjningen hamnar man i mitten bland Sveriges kommuner.