2016-04-01 12:22

2016-04-01 12:22

Felande länken Högvalta–Bonäs ska byggas ut rejält

TRAFIK: Ska stå klar nästa sommar

Nu ska E45:an mellan Högvalta och Bonäs norr om Fagerås byggas ut. Det innebär att en smal sträcka med siktproblem förbättras.
– Det blir byggstart efter semestern.

Det berättar Trafikverkets projektledare Kent Henriksson. Högvalta–Bonäs är den felande länken i området. Söder om sträckan har Europavägen försetts med mitträcke och norr där om breddades vägen upp till Tröstad för några år sedan.

Utbyggnaden är efterlängtad.

– Dagens väg 2,5 kilometer långa sträcka är bara 7,5 meter bred och ska breddas till 14 meter och bli 2+1-väg med mitträcke. Det finns dessutom vissa siktproblem på avsnittet, säger Kent Henriksson.

Upphandling av entreprenör pågår och sedan väntar projektering.

– Det blir byggstart efter semestern och vägen ska stå klar sommaren 2017. Byggkostnaden beräknas till knappt 40 miljoner kronor.

Det berättar Trafikverkets projektledare Kent Henriksson. Högvalta–Bonäs är den felande länken i området. Söder om sträckan har Europavägen försetts med mitträcke och norr där om breddades vägen upp till Tröstad för några år sedan.

Utbyggnaden är efterlängtad.

– Dagens väg 2,5 kilometer långa sträcka är bara 7,5 meter bred och ska breddas till 14 meter och bli 2+1-väg med mitträcke. Det finns dessutom vissa siktproblem på avsnittet, säger Kent Henriksson.

Upphandling av entreprenör pågår och sedan väntar projektering.

– Det blir byggstart efter semestern och vägen ska stå klar sommaren 2017. Byggkostnaden beräknas till knappt 40 miljoner kronor.