2016-03-31 16:07

2016-03-31 16:07

Stal diesel ur tank

KIL

Runt 200 liter diesel stals någon gång mellan den 21 och den 28 mars från en tank i Kil. Dieseln var värd 2 400 kronor och tillhörde ett företag i Kil.