2016-03-21 15:35

2016-03-21 15:35

Oro för mögel på Sannerudshemmet

KIL: Brister i underhållet

Personal och boende på Sanneruds äldreboende befarar att fastigheten är mögelskadad.

Ewa Larsson är enhetschef på boendet som har 60 platser och tio platser för korttidsboende:

– Vi har en fläkt som har stått och gått här i en månads tid efter en fuktskada. Men hur allvarligt det är vet vi inte. De säger bara att det har koll.

Brister

– Under de senaste åren har vi regelbundet påtalat brister i underhållet av fastigheten. Och att vi med jämna mellanrum känner att det luktar unket i lokalerna.

Har ni problem med mögel?

– Det är samma fråga jag ställer mig, säger Ewa Larsson.

Fläkten som står i markplanet på korttidsboendet sattes igång för ungefär en månad sedan. Då hade ett stuprör spruckit och vatten runnit på fasaden istället för ner i marken.

Jan Westerberg är teknisk chef i Kils kommun:

Fuktskadan

– Fuktskadan efter det trasiga stupröret håller vi på att åtgärda, fläkten som nu är igång är en del i det arbetet. Skadan upptäcktes efter vintern.

Mögelskador

– Eventuella mögelskador i fastigheten är inget jag känner till. Jag vet inte vilka dofter de pratar om, unken luft kan också bero på dålig ventilation eller komma från en golvbrunn. Det är en äldre fastighet och då är det mycket underhåll som krävs.

– Men vi får väl prata med personalen och se till att få mer information om problemen, säger Jan Westerberg.

Ewa Larsson är enhetschef på boendet som har 60 platser och tio platser för korttidsboende:

– Vi har en fläkt som har stått och gått här i en månads tid efter en fuktskada. Men hur allvarligt det är vet vi inte. De säger bara att det har koll.

Brister

– Under de senaste åren har vi regelbundet påtalat brister i underhållet av fastigheten. Och att vi med jämna mellanrum känner att det luktar unket i lokalerna.

Har ni problem med mögel?

– Det är samma fråga jag ställer mig, säger Ewa Larsson.

Fläkten som står i markplanet på korttidsboendet sattes igång för ungefär en månad sedan. Då hade ett stuprör spruckit och vatten runnit på fasaden istället för ner i marken.

Jan Westerberg är teknisk chef i Kils kommun:

Fuktskadan

– Fuktskadan efter det trasiga stupröret håller vi på att åtgärda, fläkten som nu är igång är en del i det arbetet. Skadan upptäcktes efter vintern.

Mögelskador

– Eventuella mögelskador i fastigheten är inget jag känner till. Jag vet inte vilka dofter de pratar om, unken luft kan också bero på dålig ventilation eller komma från en golvbrunn. Det är en äldre fastighet och då är det mycket underhåll som krävs.

– Men vi får väl prata med personalen och se till att få mer information om problemen, säger Jan Westerberg.