2016-03-18 06:00

2016-03-18 06:00

Lämnade mjölkproduktionen – nu föder de upp kvigor

KIL: Hittade ny nisch i lantbruket

På gården Sörby utanför Kil har Axel Olov Karlsson hittat en nisch och utvecklat sitt lantbruk.Här föder han upp kvigor och säljer dem till en mjölkproducent utanför Mariestad.

Tidigare var Sörby en mjölkgård med som mest 250 kor.

2009 stod gården inför ett vägskäl.

Då bestämde sig Axel Olov Karlsson för att hitta en ny inriktning för lantbruket.

Nu köper han kvigor från mjölkproducenten Vadsbo gård utanför Mariestad, föder upp dem hemma på gården utanför Kil och säljer dem tillbaka.

– Jag får dem när de är knappt fyra månader gamla. När de är 14-15 månader seminerar vi dem så att de ska bli dräktiga, och sedan säljer jag tillbaka dem till Vadsbo gård, säger Axel Olov Karlsson.

Där blir de en del av den ekologiska mjölkproduktionen.

Stor gård

Anläggningen utanför Kil är en av de största i landet i sitt slag.

Här finns omkring 900 djur i Kravproduktion, och på 700 hektar mark odlar man foder till djuren.

På vintern har Axel Olov Karlsson två fast anställda och under sommarperioden några till.

När många lantbrukare tvekar inför framtiden ser han mycket positivt på den.

– När vi väl har kommit i gång och fått full produktion fungerar det bra. Men under uppbyggnadsfasen var det lite kämpigt i några år.

Vad krävs för att lyckas?

– Att man vågar satsa, har en bra idé, tänker positivt och ser möjligheter.

Att gå från mjölkproduktion till att föda upp kvigor har fört med sig en annan angenäm sak.

– Jag behöver inte gå upp lika tidigt på morgonen nu!

”Attraktiv bransch”

Sonen Henrik Karlsson är utbildad agronom, redan engagerad i lantbruket och kan tänka sig att ta över verksamheten.

– Det är en attraktiv bransch att jobba i, om man känner till den. Det är varierat och säsongsbetonat. Det är inte det samma året runt.

– Man behöver vara duktig på mycket, både djur, ekonomi, och ha kontakt med bank och kommun. Det är många regler, lagar och administrativt arbete, säger Henrik Karlsson.

Branschen beskrivs av många som tuff – tror du att många blir bortskrämda?

– Det är det nog många som har blivit, som haft föräldrar som jobbat mer än hundra procent och sett hur hårt de har slitit och kämpat med ekonomin. De tankarna har jag också haft under uppväxten, säger Henrik Karlsson.

Tidigare var Sörby en mjölkgård med som mest 250 kor.

2009 stod gården inför ett vägskäl.

Då bestämde sig Axel Olov Karlsson för att hitta en ny inriktning för lantbruket.

Nu köper han kvigor från mjölkproducenten Vadsbo gård utanför Mariestad, föder upp dem hemma på gården utanför Kil och säljer dem tillbaka.

– Jag får dem när de är knappt fyra månader gamla. När de är 14-15 månader seminerar vi dem så att de ska bli dräktiga, och sedan säljer jag tillbaka dem till Vadsbo gård, säger Axel Olov Karlsson.

Där blir de en del av den ekologiska mjölkproduktionen.

Stor gård

Anläggningen utanför Kil är en av de största i landet i sitt slag.

Här finns omkring 900 djur i Kravproduktion, och på 700 hektar mark odlar man foder till djuren.

På vintern har Axel Olov Karlsson två fast anställda och under sommarperioden några till.

När många lantbrukare tvekar inför framtiden ser han mycket positivt på den.

– När vi väl har kommit i gång och fått full produktion fungerar det bra. Men under uppbyggnadsfasen var det lite kämpigt i några år.

Vad krävs för att lyckas?

– Att man vågar satsa, har en bra idé, tänker positivt och ser möjligheter.

Att gå från mjölkproduktion till att föda upp kvigor har fört med sig en annan angenäm sak.

– Jag behöver inte gå upp lika tidigt på morgonen nu!

”Attraktiv bransch”

Sonen Henrik Karlsson är utbildad agronom, redan engagerad i lantbruket och kan tänka sig att ta över verksamheten.

– Det är en attraktiv bransch att jobba i, om man känner till den. Det är varierat och säsongsbetonat. Det är inte det samma året runt.

– Man behöver vara duktig på mycket, både djur, ekonomi, och ha kontakt med bank och kommun. Det är många regler, lagar och administrativt arbete, säger Henrik Karlsson.

Branschen beskrivs av många som tuff – tror du att många blir bortskrämda?

– Det är det nog många som har blivit, som haft föräldrar som jobbat mer än hundra procent och sett hur hårt de har slitit och kämpat med ekonomin. De tankarna har jag också haft under uppväxten, säger Henrik Karlsson.