2016-03-01 15:14

2016-03-01 15:14

Hästallergi i högsta instans

KIL

Hästallergi var inte en tillräcklig orsak till 200 meters skyddsavstånd mellan en familj och den intilliggande hästgården.

Det menade mark- och miljödomstolen i sitt senaste domslut. Men maken till den allergiska kvinnan ger sig inte. Nu överklagar han till mark- och miljööverdomstolen.

Domstolen anser alltså att 50 meters skyddsavstånd till hästgården intill familjens bostad är tillräckligt, varför mannens tidigare överklagande avslogs. Mark- och miljödomstolen stödde sig på områdets landskapsbild och utlåtanden om hästallergi.

Det menade mark- och miljödomstolen i sitt senaste domslut. Men maken till den allergiska kvinnan ger sig inte. Nu överklagar han till mark- och miljööverdomstolen.

Domstolen anser alltså att 50 meters skyddsavstånd till hästgården intill familjens bostad är tillräckligt, varför mannens tidigare överklagande avslogs. Mark- och miljödomstolen stödde sig på områdets landskapsbild och utlåtanden om hästallergi.