2016-01-08 16:06

2016-01-08 16:06

Vattnet i Högboda är drickbart igen

KIL

Kils kommun har fått svar på alla vattenprover och meddelar nu att vattnet i Högboda är drickbart igen.

De utplacerade vattenkärrorna kommer att tas in.

De utplacerade vattenkärrorna kommer att tas in.