2015-12-10 19:13

2015-12-10 19:13

Mot nytt resecentrum

KIL: Företagare oroliga när parkeringsplatser försvinner

Nästa höst kan det nya resecentrumet stå klart i Kil.
Nu varnar företagare för vilka effekter det kan få om många parkeringsplatser försvinner.

Härom veckan togs första spadtaget för det nya Gröna torget i Kil, och sedan tidigare finns andra planer på att förnya centrummiljön på orten. En är ett nytt resecentrum vid tågstationen.

Som NWT berättat tidigare är det kommunen som tillsammans med Värmlandstrafik vill förbättra förutsättningarna för resande.

– Den största ändringen är att bussarna samlas strax öster om stationshuset, förut har de samlats mitt framför, säger Mari Andersson, samhällsplanerare i Kils kommun.

Planen är att arbetet ska påbörjas under våren och att det ska stå klart nästa höst.

Är oroliga

Ing-Britt Bergström, ordförande i företagarföreningen Kilsam, ser det som positivt att centrum rustas upp. Men hon och många andra företagare på orten är oroliga för effekterna om ett stort antal parkeringsplatser försvinner vid stationshuset i samband med bygget.

– De platserna är oftast fullbelagda av pendlare. Redan i dag så parkerar en del pendlare som kommer sent på matbutikernas parkeringsplatser. Men de är ju till för kunderna, säger Ing-Britt Bergström.

– Försvinner det parkeringsplatser vid stationshuset blir det kanske allt fler som ställer sig på matbutikernas p-platser.

I ett brev till kommunen skriver företagarna att man vill att det projekteras för nya parkeringar som ersättning för dem som försvinner. Man uttrycker också oro för att en framtida omgörning av Storgatan kan innebära att ännu fler parkeringar försvinner.

Hitta lösning

Berndt Björkman (C), ordförande i tekniska nämnden, säger att frågan är viktig att lösa på ett bra sätt.

– Vi måste modernisera Kils centrum men med tanken på att det ska vara enkelt att handla. Vi får hitta en smart lösning, säger han.

Kommunen har också planer på nya parkeringar.

– Vi hoppas att de ska kunna ersättas öster om planområdet. Där finns det ytor som inte är parkering i dag, men där håller Trafikverket på med en bangårdsutredning och de kan inte lova oss den marken förrän de är klara, säger Mari Andersson.

Härom veckan togs första spadtaget för det nya Gröna torget i Kil, och sedan tidigare finns andra planer på att förnya centrummiljön på orten. En är ett nytt resecentrum vid tågstationen.

Som NWT berättat tidigare är det kommunen som tillsammans med Värmlandstrafik vill förbättra förutsättningarna för resande.

– Den största ändringen är att bussarna samlas strax öster om stationshuset, förut har de samlats mitt framför, säger Mari Andersson, samhällsplanerare i Kils kommun.

Planen är att arbetet ska påbörjas under våren och att det ska stå klart nästa höst.

Är oroliga

Ing-Britt Bergström, ordförande i företagarföreningen Kilsam, ser det som positivt att centrum rustas upp. Men hon och många andra företagare på orten är oroliga för effekterna om ett stort antal parkeringsplatser försvinner vid stationshuset i samband med bygget.

– De platserna är oftast fullbelagda av pendlare. Redan i dag så parkerar en del pendlare som kommer sent på matbutikernas parkeringsplatser. Men de är ju till för kunderna, säger Ing-Britt Bergström.

– Försvinner det parkeringsplatser vid stationshuset blir det kanske allt fler som ställer sig på matbutikernas p-platser.

I ett brev till kommunen skriver företagarna att man vill att det projekteras för nya parkeringar som ersättning för dem som försvinner. Man uttrycker också oro för att en framtida omgörning av Storgatan kan innebära att ännu fler parkeringar försvinner.

Hitta lösning

Berndt Björkman (C), ordförande i tekniska nämnden, säger att frågan är viktig att lösa på ett bra sätt.

– Vi måste modernisera Kils centrum men med tanken på att det ska vara enkelt att handla. Vi får hitta en smart lösning, säger han.

Kommunen har också planer på nya parkeringar.

– Vi hoppas att de ska kunna ersättas öster om planområdet. Där finns det ytor som inte är parkering i dag, men där håller Trafikverket på med en bangårdsutredning och de kan inte lova oss den marken förrän de är klara, säger Mari Andersson.