2015-11-18 06:00

2015-11-18 06:00

Brukare lämnades obesökt

KIL

Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, har utrett ett fall där en hemtjänsttagare i Kil lämnades obesökt när denne inte öppnade dörren.

Ett par dagar senare hittade en anhörig personen avliden. Händelsen ägde rum i slutet av augusti. Kommunen fastslår att hemtjänstpersonalen brustit i sitt ansvar att gå in även när en brukare inte öppnar, samt att rapporteringsansvaret enligt lex Sarah inte följts fullt ut.

Ett par dagar senare hittade en anhörig personen avliden. Händelsen ägde rum i slutet av augusti. Kommunen fastslår att hemtjänstpersonalen brustit i sitt ansvar att gå in även när en brukare inte öppnar, samt att rapporteringsansvaret enligt lex Sarah inte följts fullt ut.