2015-10-16 17:04

2015-10-16 17:04

Hård kritik mot kommunen

KIL: Bröt mot lagen

Den oberoende expertgruppen Konkurrenskommissionen riktar kritik mot Kils kommun. Kommunens köp av tekniska konsulttjänster för 2,4 miljoner utan upphandling bedöms ha snedvridit konkurrensen.

Det var under perioden 2010-2014 som Kils kommun köpte tjänster från ett och samma konsultföretag utan föregående annonserad upphandling. Tjänsterna rörde främst projekt avseende ny- och ombyggnad av två skolor och ett reningsverk.

Minskat förtroende

Kommuner ska följa upphandlingslagstiftningen, men så har inte gjorts.

– Kommunens lagstridiga agerande har pågått under flera år och till ett icke obetydligt värde, vilket har lett till att förutsättningarna för konkurrensen på den lokala marknaden för tekniska konsulttjänster har kommit att snedvridas. Dessutom riskerar förtroendet för kommunen som upphandlare att undergrävas, säger Lennart Palm, ledamot i Konkurrenskommissionen, i ett pressmeddelande.

Kils kommunalråd Mikael Johansson (S) har tidigare erkänt brister och att bättring ska ske.

Det var under perioden 2010-2014 som Kils kommun köpte tjänster från ett och samma konsultföretag utan föregående annonserad upphandling. Tjänsterna rörde främst projekt avseende ny- och ombyggnad av två skolor och ett reningsverk.

Minskat förtroende

Kommuner ska följa upphandlingslagstiftningen, men så har inte gjorts.

– Kommunens lagstridiga agerande har pågått under flera år och till ett icke obetydligt värde, vilket har lett till att förutsättningarna för konkurrensen på den lokala marknaden för tekniska konsulttjänster har kommit att snedvridas. Dessutom riskerar förtroendet för kommunen som upphandlare att undergrävas, säger Lennart Palm, ledamot i Konkurrenskommissionen, i ett pressmeddelande.

Kils kommunalråd Mikael Johansson (S) har tidigare erkänt brister och att bättring ska ske.