2015-09-27 13:19

2015-09-27 13:19

Startskottet har gått i Viksta by

KIL: Ännu en invigning på bostadsområdet Lövenstrand

Det var nog fjärde gången kommunen hade någon sorts invigning på det nya bostadsområdet Lövenstrand.
Säger exploateringschefen Kent Svensson som var på invigningen i Viksta by i lördags.

– Det här är en underbarplats, jag tror att det blir lättsålt, sa kommunalrådet Mikael Johansson (S) på invigningen.

Lövenstrand omfattar förutom Viksta by även Skommita - Tallåsen och Nya Runnevål.

Kent Svensson berättar att tio av de 15 villatomterna på Nya Runnevål är sålda.

På Skommita - Tallåsen blir det 56 villa- och radhustomter. Försäljningen startar den 1 oktober.

i Viksta by vill man bygga 38 par- och radhus.

– Vi har 60 intressenter som vi har bjudit in till ett informationsmöte den 5 oktober, säger Kent Svensson.

– Då kommer två husfabrikanter, jag vill inte berätta vilka de är. Tycker de som kommer på mötet att deras presentationer är intressanta, kommer vi att sälja tomterna till de båda exploatörerna.

De yttre förutsättningarna för bygget är redan klara.

Det blir äganderätter, inte bostadsrätter.

– Det har visat sig att folk vill äga sina tomter, säger Kent Svensson.

Små tomter, på mellan 350 och 550 kvadratmeter.

Det blir tvåplanshus i trä med inslag av puts. Fyror på mellan 110 och 115 kvadratmeter, treor på mellan 75 och 80, Troligen inga tvåor.

– Slutpriserna vet vi inte. Tomterna kostar runt 290 000 med anslutningar. Gissningsvis kommer boendekostnaderna att ligga under 8 000 kronor i månaden.

– Det här är en underbarplats, jag tror att det blir lättsålt, sa kommunalrådet Mikael Johansson (S) på invigningen.

Lövenstrand omfattar förutom Viksta by även Skommita - Tallåsen och Nya Runnevål.

Kent Svensson berättar att tio av de 15 villatomterna på Nya Runnevål är sålda.

På Skommita - Tallåsen blir det 56 villa- och radhustomter. Försäljningen startar den 1 oktober.

i Viksta by vill man bygga 38 par- och radhus.

– Vi har 60 intressenter som vi har bjudit in till ett informationsmöte den 5 oktober, säger Kent Svensson.

– Då kommer två husfabrikanter, jag vill inte berätta vilka de är. Tycker de som kommer på mötet att deras presentationer är intressanta, kommer vi att sälja tomterna till de båda exploatörerna.

De yttre förutsättningarna för bygget är redan klara.

Det blir äganderätter, inte bostadsrätter.

– Det har visat sig att folk vill äga sina tomter, säger Kent Svensson.

Små tomter, på mellan 350 och 550 kvadratmeter.

Det blir tvåplanshus i trä med inslag av puts. Fyror på mellan 110 och 115 kvadratmeter, treor på mellan 75 och 80, Troligen inga tvåor.

– Slutpriserna vet vi inte. Tomterna kostar runt 290 000 med anslutningar. Gissningsvis kommer boendekostnaderna att ligga under 8 000 kronor i månaden.