2015-09-24 18:10

2015-09-24 18:10

Kils Rotaryklubb skänker pengar till flyktinghjälp

KIL

Kils Rotaryklubb har beslutat att skänka 20 000 kronor till Rotary Foundation, som i sin tur går till flyktinghjälp för flyktingarna till EU.

”Rotary International har som ambition och mål att skicka hjälp där den bäst behövs. När flyktingkrisen är så uppenbar har vi i Kils Rotaryklubb beslutat oss för att med vår insats bidra till att försöka underlätta krisen”, skriver man i ett pressmeddelande.

”Rotary International har som ambition och mål att skicka hjälp där den bäst behövs. När flyktingkrisen är så uppenbar har vi i Kils Rotaryklubb beslutat oss för att med vår insats bidra till att försöka underlätta krisen”, skriver man i ett pressmeddelande.