2015-06-17 21:46

2015-06-17 21:46

Demonstration mot industriområdet

KIL: Låsta positioner om Runnevål

Runnevålsborna och kommunledningen har problem med att kommunicera.
I onsdags kväll demonstrerade ett hundratal Runnevålsbor mot den planerade utbyggnaden av industriområdet som gränsar till villaområdet.

I tisdags avslog den politiska majoriteten i Kil, S och C, medborgarförslaget om att stoppa planprocessen för det nya industriområdet Humletorp. En 22 hektar stor utvidgning av det gamla industriområdet sydväst om bostadsområdet Runnevål.

På onsdagskvällen trotsade nästan hundra Runnevålsbor och några oppositionspolitiker regnet och tågade Storgatan fram till kommunkontoret.

– Ropen skalla, av oss alla. Vi vill ha, åkern kvar!

Men varken talkörer eller år av protester har, än så längde, inte rubbat den politiska majoritetens beslutsamhet när det gäller att fullfölja planprocessen.

– Det blir inte så dramatiskt. Vi tror inte att det kommer att försämra de boendes livskvalité, säger kommunalrådet Mikael Johansson S).

– Det är inte fullt än på det gamla industriområdet. Men Kil är en förtagarkommun, vi måste ha framförhållning och vi har efterfrågan på företagarmark, säger kommunalrådet Georg Forsberg (C).

De tycker sig ha gått Runnevålsborna till mötes på en rad punkter. De talar om bullervallar, ett nytt parkområde och försäkrar att man inte kommer att tillåta bullrande och störande verksamheter i det nya industriområdet.

– Vi behöver inga nya parker, vi har egna trädgårdar att sitta i, svarar Runnevålsgruppens Birgitta Bergh.

– Vi vill ha den där dialogen Mikael Johansson har lovat oss. Men inte ett industriområde vid vårat bostadsområde. Det finns inget behov av mer industrimark i Kil

I tisdags avslog den politiska majoriteten i Kil, S och C, medborgarförslaget om att stoppa planprocessen för det nya industriområdet Humletorp. En 22 hektar stor utvidgning av det gamla industriområdet sydväst om bostadsområdet Runnevål.

På onsdagskvällen trotsade nästan hundra Runnevålsbor och några oppositionspolitiker regnet och tågade Storgatan fram till kommunkontoret.

– Ropen skalla, av oss alla. Vi vill ha, åkern kvar!

Men varken talkörer eller år av protester har, än så längde, inte rubbat den politiska majoritetens beslutsamhet när det gäller att fullfölja planprocessen.

– Det blir inte så dramatiskt. Vi tror inte att det kommer att försämra de boendes livskvalité, säger kommunalrådet Mikael Johansson S).

– Det är inte fullt än på det gamla industriområdet. Men Kil är en förtagarkommun, vi måste ha framförhållning och vi har efterfrågan på företagarmark, säger kommunalrådet Georg Forsberg (C).

De tycker sig ha gått Runnevålsborna till mötes på en rad punkter. De talar om bullervallar, ett nytt parkområde och försäkrar att man inte kommer att tillåta bullrande och störande verksamheter i det nya industriområdet.

– Vi behöver inga nya parker, vi har egna trädgårdar att sitta i, svarar Runnevålsgruppens Birgitta Bergh.

– Vi vill ha den där dialogen Mikael Johansson har lovat oss. Men inte ett industriområde vid vårat bostadsområde. Det finns inget behov av mer industrimark i Kil