2015-04-17 20:38

2015-04-17 20:38

Osäkert med punkthus

KIL: Många åsikter om Lövenstrand

Arbetet med Lövenstrand, Kils nya bostadsområde är i full gång. Men det verkar något osäkert om det blir några punkthus i delområdet Tallåsen.

Lövenstrand ligger på en bedårande vacker norrsluttning ner mot Nedre Fryken. Här växer Kils nya bostadsområde fram. Det blir inget sammanhängande område utan fyra nya små byar och en femte i anslutning till Gamla Runnevål.

En av byarna, Mons backe, finns redan även om det har gått litet trögt med tomtförsäljningen. Men intresset ökar kanske när det nu snart finns en förskola inom området.

I nästa by, i anslutning till Gamla Runnevål, finns det en antagen detaljplan och de 15 villatomterna är till salu. Ingen är såld men fler än hälften är bokade och kommunen tror att de första husen kan vara inflyttade innan året är slut.

Etappen därefter består av Skommita och Tallåsen. Här finns det ett förslag till detaljplan och det har mött en del motstånd under utställningstiden. Motståndet gäller de planerade punkthusen längst upp i Tallåsen, två eller tre stycken på upp till sex våningar.

Flera av de som yttrat sig om planförslaget tycker att punkthusen inte passar in. Och under ett informationsmöte på plats kunde man ana sig till en viss tvekan även från kommunens sida.

Markundersökning

Kommunen tycker punkthusen passar in. De är placerade ovanför de tänkta villorna så att de inte skymmer den bedårande utsikten och två undersökningar visar att det nog inte är några problem med markförhållandena trots den kraftiga lutningen. Ändå ska undersökningsresultaten granskas av Statens geotekniska institut och den granskningen kan nog dröja.

Kommunalrådet Georg Forsgren (C) beskrev planerna som långt ifrån någon hårdexploatering. Kritiska lyssnare talade i stället om ett gigantiskt risktagande.

På en punkt har kommunen redan tagit till sig kritiska synpunkter. Infarten till Tallåsen blir norrifrån och inte, som tidigare tänkt, från söder.

Lövenstrand ligger på en bedårande vacker norrsluttning ner mot Nedre Fryken. Här växer Kils nya bostadsområde fram. Det blir inget sammanhängande område utan fyra nya små byar och en femte i anslutning till Gamla Runnevål.

En av byarna, Mons backe, finns redan även om det har gått litet trögt med tomtförsäljningen. Men intresset ökar kanske när det nu snart finns en förskola inom området.

I nästa by, i anslutning till Gamla Runnevål, finns det en antagen detaljplan och de 15 villatomterna är till salu. Ingen är såld men fler än hälften är bokade och kommunen tror att de första husen kan vara inflyttade innan året är slut.

Etappen därefter består av Skommita och Tallåsen. Här finns det ett förslag till detaljplan och det har mött en del motstånd under utställningstiden. Motståndet gäller de planerade punkthusen längst upp i Tallåsen, två eller tre stycken på upp till sex våningar.

Flera av de som yttrat sig om planförslaget tycker att punkthusen inte passar in. Och under ett informationsmöte på plats kunde man ana sig till en viss tvekan även från kommunens sida.

Markundersökning

Kommunen tycker punkthusen passar in. De är placerade ovanför de tänkta villorna så att de inte skymmer den bedårande utsikten och två undersökningar visar att det nog inte är några problem med markförhållandena trots den kraftiga lutningen. Ändå ska undersökningsresultaten granskas av Statens geotekniska institut och den granskningen kan nog dröja.

Kommunalrådet Georg Forsgren (C) beskrev planerna som långt ifrån någon hårdexploatering. Kritiska lyssnare talade i stället om ett gigantiskt risktagande.

På en punkt har kommunen redan tagit till sig kritiska synpunkter. Infarten till Tallåsen blir norrifrån och inte, som tidigare tänkt, från söder.