2015-04-08 11:43

2015-04-08 11:43

Klubbat: Kommunstyrelsen

KOMMUNSTYRELSEN: Kil

Klubbat i Kommunstyrelsen i Kil.

Ekonomi. I höstas slogs de kommunala bolagen i Kil ihop till en koncern, Samhällsnytta AB. Effekten av detta anses positiv och resultatet efter extraordinära poster blev drygt 58 miljoner kronor. Dessutom levererade de ingående bolagen det bästa plusresultatet någonsin – knappt 7 miljoner kronor. Totalt blev det ekonomiska resultatet för 2014 ett överskott på drygt 14 miljoner kronor, vilket är 5,5 miljoner kronor över budget.

Fotboll. Kil är en av sex kommuner som i sommar, 31 juli-10 augusti, står värd för pojklagsturneringen U17 Open Tournament. Åtta landslag från Norden deltar i fotbollsturneringen.

Lägenheter. Kommunstyrelsen ställer sig positiv till att gå i borgen om 20 miljoner kronor för att Kilsbostäder ska kunna påbörja byggandet av Timmermannen, 25 lägenheter i två femvåningshus i centrum. Kommunfullmäktige avgör.

Ekonomi. I höstas slogs de kommunala bolagen i Kil ihop till en koncern, Samhällsnytta AB. Effekten av detta anses positiv och resultatet efter extraordinära poster blev drygt 58 miljoner kronor. Dessutom levererade de ingående bolagen det bästa plusresultatet någonsin – knappt 7 miljoner kronor. Totalt blev det ekonomiska resultatet för 2014 ett överskott på drygt 14 miljoner kronor, vilket är 5,5 miljoner kronor över budget.

Fotboll. Kil är en av sex kommuner som i sommar, 31 juli-10 augusti, står värd för pojklagsturneringen U17 Open Tournament. Åtta landslag från Norden deltar i fotbollsturneringen.

Lägenheter. Kommunstyrelsen ställer sig positiv till att gå i borgen om 20 miljoner kronor för att Kilsbostäder ska kunna påbörja byggandet av Timmermannen, 25 lägenheter i två femvåningshus i centrum. Kommunfullmäktige avgör.