2015-02-26 16:14

2015-02-26 16:19

Byggstart på Lövenstrand

KIL: Stort intresse men än är inga tomter sålda

I torsdags small det i berget.
Kils kommun bygger vägar för 16 miljoner på en sydsluttning ner mot Fryken.

– Det var på den här platsen Kil började byggas för 2 000 år sedan, sa kommunalrådet Georg Forsberg (C) som tryckte på knappen och sprängde bort den första stenen för att ge plats för 155 nya bostäder på Lövenstrrand.

Tomter bokade

Intresset för villatomterna och lägenheterna är enligt uppgift stort. Tomter är bokade, men inga är sålda. Alla detaljplaner är inte klara och vem som ska bygga flerfamiljshusen är heller inte bestämt.

Klart är däremot att området inte kommer att kopplas ihop med det kommunala fjärrvärmenätet. Förhandlingar pågår med Värmlandstrafik om bussanslutning och det ska bli en ny gång- och cykelväg till Lövenstrand.

Så här är läget område för område:

Runnevål:

15 villatomter, byggstart våren 2015, nio tomer bokade.

Köparen väljer själv hustyp. Enplanshus på maximalt 200 kvadratmeter, tvåplans får vara 160 kvadrat plus garage.

Priserna varierar beroende på tomtstorlek och läge. Från 430 000 och 500 000 kronor.

– Men då ingår vatten- och avloppsanslutning samt grundundersökning och utsättning av huset, säger Kent Svensson som anställts av kommunen som exploateringschef för hela området.

Viksta by:

38 parhus och radhus, byggstart sommaren 2015. Byggherre inte utsedd, detaljplanen antas i bästa fall runt halvårsskiftet.

Skommita:

29 villatomter, byggstart tidigast hösten 2015. Planarbetet är inte klart.

Tallåsen.

13 villatomter för fribyggare och sex våningar höga punkthus med upp till 60 lägenheter. Byggstart tidigast hösten 2015.

Husexploatör för flerfamiljshusen är inte utsedd. Det planeras även för en förskola.

Ett 60-tal är intresserade av tomterna i Skommita och Tallåsen, runt 35 av lägenheterna som troligen blir bostadsrätter.

– Det var på den här platsen Kil började byggas för 2 000 år sedan, sa kommunalrådet Georg Forsberg (C) som tryckte på knappen och sprängde bort den första stenen för att ge plats för 155 nya bostäder på Lövenstrrand.

Tomter bokade

Intresset för villatomterna och lägenheterna är enligt uppgift stort. Tomter är bokade, men inga är sålda. Alla detaljplaner är inte klara och vem som ska bygga flerfamiljshusen är heller inte bestämt.

Klart är däremot att området inte kommer att kopplas ihop med det kommunala fjärrvärmenätet. Förhandlingar pågår med Värmlandstrafik om bussanslutning och det ska bli en ny gång- och cykelväg till Lövenstrand.

Så här är läget område för område:

Runnevål:

15 villatomter, byggstart våren 2015, nio tomer bokade.

Köparen väljer själv hustyp. Enplanshus på maximalt 200 kvadratmeter, tvåplans får vara 160 kvadrat plus garage.

Priserna varierar beroende på tomtstorlek och läge. Från 430 000 och 500 000 kronor.

– Men då ingår vatten- och avloppsanslutning samt grundundersökning och utsättning av huset, säger Kent Svensson som anställts av kommunen som exploateringschef för hela området.

Viksta by:

38 parhus och radhus, byggstart sommaren 2015. Byggherre inte utsedd, detaljplanen antas i bästa fall runt halvårsskiftet.

Skommita:

29 villatomter, byggstart tidigast hösten 2015. Planarbetet är inte klart.

Tallåsen.

13 villatomter för fribyggare och sex våningar höga punkthus med upp till 60 lägenheter. Byggstart tidigast hösten 2015.

Husexploatör för flerfamiljshusen är inte utsedd. Det planeras även för en förskola.

Ett 60-tal är intresserade av tomterna i Skommita och Tallåsen, runt 35 av lägenheterna som troligen blir bostadsrätter.