2015-02-04 16:47

2015-02-04 17:08

Bostadskön är redan full

KIL: Skommita och Viksta by

Det är fler i kö än det finns planerade nybyggen i Skommita och Viksta By.
Kils kommun hoppas och tror på en befolkningstillväxt.

– Vi vill bli en attraktiv och framgångsrik kommun, säger kommunalrådet Georg Forsberg (C). Då krävs det ordning på ekonomin och det har vi. Vi blir fler i kommunen och det skapar mer resurser.

Målsättningen är att befolkningen ska öka från 11 900 till 12 500 år 2020.

Det kräver sysselsättning och boende.

Försäljning pågår

På Lövenstrand är det planerat för 155 nya bostäder.

Skommita och Runnevål ska vara utbyggt 2016, Tallåsen och Viksta By 2018.

Intresselistor är ute, försäljning pågår. Åtta av 15 tomter för fribyggare är redan sålda på Runnevål.

Det är fler i kö än det finns planerade bostäder i Skommita och Viksta By.

I centrum vill man bygga två nya flerfamiljshus med 55 lägenheter.

Ett i kvarteret Timermannen vid Kommunhuset. Var det andra ska liga är inte bestämt.

Storagatan ska utvecklas, Bibliotekshuset renoveras både ut- och invändigt och kanske förses med en påbyggnad.

Ett nytt resecentrum ska uppföras vid järnvägsstationen i samarbete med Värmlandstrafik.

– Vi jobbar smartare nu än vad man gjort tidigare i kommunen. Framtidstron har återvänt, säger Georg Forsberg.

 

– Vi vill bli en attraktiv och framgångsrik kommun, säger kommunalrådet Georg Forsberg (C). Då krävs det ordning på ekonomin och det har vi. Vi blir fler i kommunen och det skapar mer resurser.

Målsättningen är att befolkningen ska öka från 11 900 till 12 500 år 2020.

Det kräver sysselsättning och boende.

Försäljning pågår

På Lövenstrand är det planerat för 155 nya bostäder.

Skommita och Runnevål ska vara utbyggt 2016, Tallåsen och Viksta By 2018.

Intresselistor är ute, försäljning pågår. Åtta av 15 tomter för fribyggare är redan sålda på Runnevål.

Det är fler i kö än det finns planerade bostäder i Skommita och Viksta By.

I centrum vill man bygga två nya flerfamiljshus med 55 lägenheter.

Ett i kvarteret Timermannen vid Kommunhuset. Var det andra ska liga är inte bestämt.

Storagatan ska utvecklas, Bibliotekshuset renoveras både ut- och invändigt och kanske förses med en påbyggnad.

Ett nytt resecentrum ska uppföras vid järnvägsstationen i samarbete med Värmlandstrafik.

– Vi jobbar smartare nu än vad man gjort tidigare i kommunen. Framtidstron har återvänt, säger Georg Forsberg.