2015-01-27 21:30

2015-01-27 21:30

Skola följde inte lagen

KIL

Sannerudsskolan i Kil får backning efter en anmälan till Skolinspektionen.

Det gäller en elev som haft hög frånvaro och där skolan inte följt skollagens bestämmelser om elevens rätt till utbildning och särskilt stöd. Enligt beslutet har skolan lagt ett stort ansvar på eleven att själv komma till rätta med sin närvaro.

Myndigheten kräver att skolan vidtar åtgärder för att tillgodose dessa brister senast den 22 april. Eftersom eleven nu slutat vid Sannerudsskolan är åtgärderna generella.

Det gäller en elev som haft hög frånvaro och där skolan inte följt skollagens bestämmelser om elevens rätt till utbildning och särskilt stöd. Enligt beslutet har skolan lagt ett stort ansvar på eleven att själv komma till rätta med sin närvaro.

Myndigheten kräver att skolan vidtar åtgärder för att tillgodose dessa brister senast den 22 april. Eftersom eleven nu slutat vid Sannerudsskolan är åtgärderna generella.