2018-05-28 15:09

2018-05-29 06:36

Omfattande bränder längs med järnvägen

MOLKOM

(UPPDATERAD) Det brinner på ett stort antal ställen längs med järnvägen i östra Värmland. Ett stort antal räddningstjänster är ute för att lokalisera och försöka släcka.

Larmet kom 14.43 och det ska brinna rejält i och i närheten av flera byggnader i Lindfors.

– Det är ett godståg som gått förbi som haft problem med ett hjulpar och det har tänt på på en rad platser både i marken och i flera byggnader, säger Lars Gustafsson, stationschef vid räddningstjänsten i Karlstad.

Vid 15-tiden var fem eller sex av räddningstjänstens stationer på väg ut för att försöka lokalisera alla bränderna.

– Vi har inte koll på allihop än, säger Lars Gustafsson vid 15.17.

Handlar det om bostadshus som brinner?

– Vi vet inte det just nu, om det är bostadshus eller ekonomibyggnader.

Uppdatering Karlstadområdet 15.59

– Det brinner på en sträcka på flera kilometer öster om Molkom. Det handlar inte om att hela sträckan står i brand utan det brinner punktvis utmed den, säger Birgitta Johansson, kommunikatör på räddningstjänsten i Karlstadsregionen.

Flera byggnader ska stå i brand.

– Jag har hört om en lada, ett uthus och ett boningshus. Vi håller på att skaffa oss en uppfattning om läget just nu. Vi har även brandflyget på väg upp som ska hjälpa till med observation.

Vid 16-tiden var räddningstjänsterna i Karlstad, Forshaga, Deje och Molkom engagerade i släckningsarbetet.

Fler bränder i östra Värmland

Samma tåg som orsakat bränderna i Molkom och Lindfors har även tänt eld på flera andra ställen längs med rälsen i östra Värmland.

– Just nu har vi stationerna i Hällefors, Filipstad, Lesjöfors, Kristinehamn och Storfors, säger Mattias Långström, pressansvarig på Bergslagens räddningstjänst.

Brinner det i några byggnader?

– Nej, det handlar om bränder i gräs och skog. Just nu är vi i inledningsfasen och försöker ringa in var någonstans det brinner, säger Mattias Långström.

Hittills har det registrerats bränder norr om Nykroppa, Daglösen samt Asphyttan.

– Branden norr om Nykroppa är under kontroll, säger Mattias Långström vid 17-tiden.

Bränderna vid Asphyttan respektive Daglösen är däremot inte under kontroll.

– Men vi har en helikopter på väg till området nu samt ytterligare en militär helikopter på väg från Malmen, Linköping för eventuell vattenbombning.

Totalt deltar cirka 35 man från räddningstjänsterna i släckningsarbetet.

– Därtill har vi cirka 35-40 hemvärnsmän med i insatsen.

Det rådande vackra vädret är enligt Mattias Långström till stor nackdel.

– Det är ju extremt torrt. Det är inga gynnsamma förhållanden för oss.

På måndagseftermiddagen blåste det cirka 3 sekundmeter sydostligvind och var cirka 23 grader varmt i området.

Uppdatering Bergslagen 19.41

– Just nu jagar vi på branden i Asphyttan ner mot Bengtstorp för att försöka stoppa bränder i hus där. Det finns naturligtvis både åretruntboenden och fritidshus där, säger Mattias Långström.

Terrängen i området är blandad med både mossar och bergknallar.

Än har dock inte kommit några rapporter om att något hus drabbats av branden.

Vad gäller manskapet som bekämpar branden är de oförändrat stort.

– Vi har kört ut mat och dryck till personalen från Filipstad till Asphyttan. säger Mattias Långström.

Privatpersoner släckte

Oscar Tobiasson var en av flera som fick rycka ut och släcka en brand i närheten av ett bostadshus i centrala Molkom.

- Jag jobbar 50 meter bredvid, det är en äldre man som bor där. Vi var tre stycken som sprang dit och började släcka med vattenslang, pulversläckare och hinkar. Sedan kom fler och hjälpte till. Vi var väl 10-15 personer, säger han.

Branden uppstod bara meter från järnvägen. Räddningstjänsten hade inte tid att komma direkt, säger Oscar.

- Men det gick bra, tur att många hjälper till. Det pyr lite nu bara.

Såg du några mer bränder i närheten?

- Det syns mer rök längs järnvägen.

Uppdatering Karlstadområdet 16.47

Vi kan konstatera att det brinner på en lång sträcka, närmare två mils huvudsakligen längs med järnvägen och att mellan 10 och 15 byggnader i olika utsträckning drabbats i någon form av branden, säger Lars Gustafsson, stationschef vid räddningstjänsten i Karlstad.

Två helikoptrar var strax före klockan 17 på väg till brandområdet för eventuell vattenbombning av bränderna.

– Den ena har rekryterats v oss och den andra av Bergslagens räddningstjänst.

Räddningstjänsten har också viss hjälp av InfraNord och deras rälsgående fordon.

– Totalt har vi sex stationer och ett fyrtiotal man i gång just nu.

Vädermässigt är det mycket gynnsamt för brandens del.

– Det är extremt låg luftfuktighet och det bildas nästan som en varm bris när det brinner vilket underlättar för branden att sprida sig.

Det är främst skog, gärden och byggnader som brinner för närvarande.

– Men vi har inga rapporter om personskador ännu så länge.

Det godståg som orsakat bränderna står för närvarande still i trakten kring Molkom. Det kom österifrån tidigare under dagen.

Uppdatering Karlstadområdet 19.46

– Våra befäl i området har varit uppe och flugit och skaffat sig en bild av läget. de har fått ganska bra överblick, säger Ola Åkesson, räddningschef i beredskap.

– Just nu har vi mest mindre bränder i Karlstadregionen som vi ska klara av med våra befintliga resurser. Däremot finns det ett område längre österut där järnvägen mest går över myrmark som det brinner lite mer. Det är ett svårtillgängligt område. Men det är Bergslagens räddningstjänst som har hand om det. Men vi samarbetar såklart och om de behöver mer resurser kommer vi att hjälpa till, säger Ola Åkesson.

Vad gäller de hus som varit hotade har åtminstone en lada i Molkomstrakten totalförstörts.

– Den var i princip redan övertänd när det första larmet kom. Sedan har vi haft något uthus som vi inte kunnat göra något åt. Även något boningshus har varit hotat men det har inte blivit någon större skada.

– Nu blir det lite fuktigare framåt kvällen och det är bra. Så jag är försiktigt positiv om läget, säger Ola Åkesson.

Uppdatering Bergslagen 22.20

Vid 22.20 hade Bergslagens räddningstjänst fått branden vid Nykroppa under kontroll och läget såg också ljusare ut vad gällde branden vid Asphyttan

– Men den är inte avslutad, säger Mattias Långström.

Därtill hade det uppstått nya bränder vid Näringsmossen ner mot Brattforshyttan.

– Här sprider det sig både norr och söder om järnvägen.

Sent på måndagskvällen beslutade Myndigheten för samhällsskydd, MSB, och beredskap om att Bergslagens räddningstjänst skulle få en skogsbrandcontainer.

– Den innehåller resurser i form av mycket slang, terrängfordon och motorsprutor. Det blir en stor hjälp, säger Mattias Långström.

Uppdatering Bergslagen 00.46.

– Nu börjar vi hitta in lite mer kring Näringsmossen. Men naturligtvis är det svårare nu när det är mörker. Vi försöker skapa oss en bättre bild över natten och tidigt på morgonen för att kraftsamla och köra hårt från klockan 07, säger Tomas Carlsén, räddningschef i beredskap vid Bergslagens räddningstjänst, som tagit över ansvaret efter Mattias Långström.

Då ska åtta styrkor sättas in. Och från klockan 09 ska tre helikoptrar användas i arbetet, berättar Carlsén. Helikoptrarna som körts under kvällen står stilla under natten.

– Vår målsättning är att få hejd på det på morgonen, säger Tomas Carlsén.

Pågår det släckningsarbete på marken under natten?

– Ja, det gör det. Vi har hemvärnspersonal ute i skogen, ett 40-tal. Och även egen brandpersonal. Men vi går ner lite i antal nu för att kunna kraftsamla imorgon.

Grovt uppskattat är det ett cirka en kvadratkilometer stort område som brinner vid Näringsmossen, enligt Carlsén.

– Men imorgon får vi upp en drönare för att få en bättre bild.

Uppdatering Bergslagen 01.45.

Polis är också på plats under natten för att kunna bistå räddningstjänsten i arbetet.

– Ja, det kommer vi att vara. Och säkert en bit in på dagen. Vi får se vad som händer, säger Jan Materne, vakthavande befäl vid polisen i region Bergslagen.

Larmet kom 14.43 och det ska brinna rejält i och i närheten av flera byggnader i Lindfors.

– Det är ett godståg som gått förbi som haft problem med ett hjulpar och det har tänt på på en rad platser både i marken och i flera byggnader, säger Lars Gustafsson, stationschef vid räddningstjänsten i Karlstad.

Vid 15-tiden var fem eller sex av räddningstjänstens stationer på väg ut för att försöka lokalisera alla bränderna.

– Vi har inte koll på allihop än, säger Lars Gustafsson vid 15.17.

Handlar det om bostadshus som brinner?

– Vi vet inte det just nu, om det är bostadshus eller ekonomibyggnader.

Uppdatering Karlstadområdet 15.59

– Det brinner på en sträcka på flera kilometer öster om Molkom. Det handlar inte om att hela sträckan står i brand utan det brinner punktvis utmed den, säger Birgitta Johansson, kommunikatör på räddningstjänsten i Karlstadsregionen.

Flera byggnader ska stå i brand.

– Jag har hört om en lada, ett uthus och ett boningshus. Vi håller på att skaffa oss en uppfattning om läget just nu. Vi har även brandflyget på väg upp som ska hjälpa till med observation.

Vid 16-tiden var räddningstjänsterna i Karlstad, Forshaga, Deje och Molkom engagerade i släckningsarbetet.

Fler bränder i östra Värmland

Samma tåg som orsakat bränderna i Molkom och Lindfors har även tänt eld på flera andra ställen längs med rälsen i östra Värmland.

– Just nu har vi stationerna i Hällefors, Filipstad, Lesjöfors, Kristinehamn och Storfors, säger Mattias Långström, pressansvarig på Bergslagens räddningstjänst.

Brinner det i några byggnader?

– Nej, det handlar om bränder i gräs och skog. Just nu är vi i inledningsfasen och försöker ringa in var någonstans det brinner, säger Mattias Långström.

Hittills har det registrerats bränder norr om Nykroppa, Daglösen samt Asphyttan.

– Branden norr om Nykroppa är under kontroll, säger Mattias Långström vid 17-tiden.

Bränderna vid Asphyttan respektive Daglösen är däremot inte under kontroll.

– Men vi har en helikopter på väg till området nu samt ytterligare en militär helikopter på väg från Malmen, Linköping för eventuell vattenbombning.

Totalt deltar cirka 35 man från räddningstjänsterna i släckningsarbetet.

– Därtill har vi cirka 35-40 hemvärnsmän med i insatsen.

Det rådande vackra vädret är enligt Mattias Långström till stor nackdel.

– Det är ju extremt torrt. Det är inga gynnsamma förhållanden för oss.

På måndagseftermiddagen blåste det cirka 3 sekundmeter sydostligvind och var cirka 23 grader varmt i området.

Uppdatering Bergslagen 19.41

– Just nu jagar vi på branden i Asphyttan ner mot Bengtstorp för att försöka stoppa bränder i hus där. Det finns naturligtvis både åretruntboenden och fritidshus där, säger Mattias Långström.

Terrängen i området är blandad med både mossar och bergknallar.

Än har dock inte kommit några rapporter om att något hus drabbats av branden.

Vad gäller manskapet som bekämpar branden är de oförändrat stort.

– Vi har kört ut mat och dryck till personalen från Filipstad till Asphyttan. säger Mattias Långström.

Privatpersoner släckte

Oscar Tobiasson var en av flera som fick rycka ut och släcka en brand i närheten av ett bostadshus i centrala Molkom.

- Jag jobbar 50 meter bredvid, det är en äldre man som bor där. Vi var tre stycken som sprang dit och började släcka med vattenslang, pulversläckare och hinkar. Sedan kom fler och hjälpte till. Vi var väl 10-15 personer, säger han.

Branden uppstod bara meter från järnvägen. Räddningstjänsten hade inte tid att komma direkt, säger Oscar.

- Men det gick bra, tur att många hjälper till. Det pyr lite nu bara.

Såg du några mer bränder i närheten?

- Det syns mer rök längs järnvägen.

Uppdatering Karlstadområdet 16.47

Vi kan konstatera att det brinner på en lång sträcka, närmare två mils huvudsakligen längs med järnvägen och att mellan 10 och 15 byggnader i olika utsträckning drabbats i någon form av branden, säger Lars Gustafsson, stationschef vid räddningstjänsten i Karlstad.

Två helikoptrar var strax före klockan 17 på väg till brandområdet för eventuell vattenbombning av bränderna.

– Den ena har rekryterats v oss och den andra av Bergslagens räddningstjänst.

Räddningstjänsten har också viss hjälp av InfraNord och deras rälsgående fordon.

– Totalt har vi sex stationer och ett fyrtiotal man i gång just nu.

Vädermässigt är det mycket gynnsamt för brandens del.

– Det är extremt låg luftfuktighet och det bildas nästan som en varm bris när det brinner vilket underlättar för branden att sprida sig.

Det är främst skog, gärden och byggnader som brinner för närvarande.

– Men vi har inga rapporter om personskador ännu så länge.

Det godståg som orsakat bränderna står för närvarande still i trakten kring Molkom. Det kom österifrån tidigare under dagen.

Uppdatering Karlstadområdet 19.46

– Våra befäl i området har varit uppe och flugit och skaffat sig en bild av läget. de har fått ganska bra överblick, säger Ola Åkesson, räddningschef i beredskap.

– Just nu har vi mest mindre bränder i Karlstadregionen som vi ska klara av med våra befintliga resurser. Däremot finns det ett område längre österut där järnvägen mest går över myrmark som det brinner lite mer. Det är ett svårtillgängligt område. Men det är Bergslagens räddningstjänst som har hand om det. Men vi samarbetar såklart och om de behöver mer resurser kommer vi att hjälpa till, säger Ola Åkesson.

Vad gäller de hus som varit hotade har åtminstone en lada i Molkomstrakten totalförstörts.

– Den var i princip redan övertänd när det första larmet kom. Sedan har vi haft något uthus som vi inte kunnat göra något åt. Även något boningshus har varit hotat men det har inte blivit någon större skada.

– Nu blir det lite fuktigare framåt kvällen och det är bra. Så jag är försiktigt positiv om läget, säger Ola Åkesson.

Uppdatering Bergslagen 22.20

Vid 22.20 hade Bergslagens räddningstjänst fått branden vid Nykroppa under kontroll och läget såg också ljusare ut vad gällde branden vid Asphyttan

– Men den är inte avslutad, säger Mattias Långström.

Därtill hade det uppstått nya bränder vid Näringsmossen ner mot Brattforshyttan.

– Här sprider det sig både norr och söder om järnvägen.

Sent på måndagskvällen beslutade Myndigheten för samhällsskydd, MSB, och beredskap om att Bergslagens räddningstjänst skulle få en skogsbrandcontainer.

– Den innehåller resurser i form av mycket slang, terrängfordon och motorsprutor. Det blir en stor hjälp, säger Mattias Långström.

Uppdatering Bergslagen 00.46.

– Nu börjar vi hitta in lite mer kring Näringsmossen. Men naturligtvis är det svårare nu när det är mörker. Vi försöker skapa oss en bättre bild över natten och tidigt på morgonen för att kraftsamla och köra hårt från klockan 07, säger Tomas Carlsén, räddningschef i beredskap vid Bergslagens räddningstjänst, som tagit över ansvaret efter Mattias Långström.

Då ska åtta styrkor sättas in. Och från klockan 09 ska tre helikoptrar användas i arbetet, berättar Carlsén. Helikoptrarna som körts under kvällen står stilla under natten.

– Vår målsättning är att få hejd på det på morgonen, säger Tomas Carlsén.

Pågår det släckningsarbete på marken under natten?

– Ja, det gör det. Vi har hemvärnspersonal ute i skogen, ett 40-tal. Och även egen brandpersonal. Men vi går ner lite i antal nu för att kunna kraftsamla imorgon.

Grovt uppskattat är det ett cirka en kvadratkilometer stort område som brinner vid Näringsmossen, enligt Carlsén.

– Men imorgon får vi upp en drönare för att få en bättre bild.

Uppdatering Bergslagen 01.45.

Polis är också på plats under natten för att kunna bistå räddningstjänsten i arbetet.

– Ja, det kommer vi att vara. Och säkert en bit in på dagen. Vi får se vad som händer, säger Jan Materne, vakthavande befäl vid polisen i region Bergslagen.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga samt publicera kommentar i papperstidningen.