2017-11-14 09:46

2017-11-14 09:46

Privatperson hittade förvirrad brukare

KARLSTAD

Brukaren hittades på morgonen av en privatperson: trött, medtagen och förvirrad. Enligt Karlstads kommun hade brukaren, som bodde i ett eget boende med hemtjänstinsatser, troligen vandrat runt utomhus hela natten.

Bostaden hade dörrlarm och nödsändaren hade varit ute under natten utan att ”eftersökas enligt gällande rutin”, skriver kommunen.

Brukaren hade själv inget minne av vad som hänt, men heller inga bestående men.

En utredning av händelsen, som anmälts enligt lex Sarah, har visat att den vikarie som ansvarade för insatserna kvällen innan hade brutit mot gällande rutiner, i sin yrkesutövning och i sitt omdöme. Personen är inte längre anställd av kommunen.

Riktlinjerna har förtydligats och kunden har fått utökade tillsynsinsatser.

 

Bostaden hade dörrlarm och nödsändaren hade varit ute under natten utan att ”eftersökas enligt gällande rutin”, skriver kommunen.

Brukaren hade själv inget minne av vad som hänt, men heller inga bestående men.

En utredning av händelsen, som anmälts enligt lex Sarah, har visat att den vikarie som ansvarade för insatserna kvällen innan hade brutit mot gällande rutiner, i sin yrkesutövning och i sitt omdöme. Personen är inte längre anställd av kommunen.

Riktlinjerna har förtydligats och kunden har fått utökade tillsynsinsatser.