2017-11-14 16:09

2017-11-14 16:09

NWT satsar på faktakontroll

KARLSTAD

Anderstiftelsen har bidragit till finansieringen av utredningen där medieinstitutet Fojo nu föreslår att det inrättas ett svensk kunskapscenter mot felaktigheter på nätet.

Centret föreslås samla forskning och metoder för faktainsamling som ett led i att hantera felaktigheter på nätet, såväl i Sverige som internationellt.

Centret föreslås samla forskning och metoder för faktainsamling som ett led i att hantera felaktigheter på nätet, såväl i Sverige som internationellt.