2017-10-12 19:03

2017-10-12 19:03

Karlstad – en säker och levande stad

KARLSTAD: En av sju städer som certifierades i Sverige

Karlstad är en av sju städer i landet som certifierats enligt Purple flag.

Karlstad är sedan två år tillbaka certifierat enligt Purple flag – ett bevis på att staden har ett brett och levande utbud samtidigt som den upplevs trygg och säker för alla. Under torsdagen omcertifierades Karlstad som en av sju städer i Sverige.

– Karlstad ska upplevas som en säker och trygg kommun där alla kan vistas utan oro för att utsättas för våld, hot eller andra brott. Detta arbetar vi hårt och kontinuerligt med, säger Marléne Lund Kopparklint (M) kommunalråd, i ett pressmedelande.

Purple Flag grundades i England 2006 och certifieringen handlar om att offentliga och privata aktörer samlar sina åtgärder för att ge en attraktiv totalupplevelse av centrum.

– För att bli certifierad krävs att man uppfyller särskilda kriterier utifrån fem fokusområden: välkomnande, rörelse, utbud, plats och policy. Det är sådant som kommunen, polisen och näringslivet redan arbetar med. Purple Flag knyter samman alla aktörer så att de samarbetar och samverkar utifrån gemensamma mål och riktlinjer, säger Elin Olsson, marknadsassistent, Centrum Karlstad.

Karlstad är sedan två år tillbaka certifierat enligt Purple flag – ett bevis på att staden har ett brett och levande utbud samtidigt som den upplevs trygg och säker för alla. Under torsdagen omcertifierades Karlstad som en av sju städer i Sverige.

– Karlstad ska upplevas som en säker och trygg kommun där alla kan vistas utan oro för att utsättas för våld, hot eller andra brott. Detta arbetar vi hårt och kontinuerligt med, säger Marléne Lund Kopparklint (M) kommunalråd, i ett pressmedelande.

Purple Flag grundades i England 2006 och certifieringen handlar om att offentliga och privata aktörer samlar sina åtgärder för att ge en attraktiv totalupplevelse av centrum.

– För att bli certifierad krävs att man uppfyller särskilda kriterier utifrån fem fokusområden: välkomnande, rörelse, utbud, plats och policy. Det är sådant som kommunen, polisen och näringslivet redan arbetar med. Purple Flag knyter samman alla aktörer så att de samarbetar och samverkar utifrån gemensamma mål och riktlinjer, säger Elin Olsson, marknadsassistent, Centrum Karlstad.