2017-09-14 05:59

2017-09-14 05:59

"Vi måste kämpa för den värld vi vill ha"

VALET 2018: Niklas Wikström (L), kommunalråd Karlstad:

Han uppmanar till diskussion.
Här svarar kommunalrådet Niklas Wikström (L) i Karlstad på NWT:s enkät om sin politiska framtid, vad han gjort bra den nuvarande mandatperioden samt om han har blivit hotad på grund av sitt politiska engagemang.

Vill du fortsätta som kommunalråd efter valet 2018?

– Ja, om jag får förtroende från Liberalerna, Karlstadsborna och om vi får igenom liberal politik i förhandlingarna. Jag tror att liberal politik är bra för Karlstad och Värmland.

Tre saker du gjort bra den här mandatperioden?

– Det är otroligt många stora beslut som tagits och det är egentligen svårt att välja ut några få, men några viktiga beslut som jag varit starkt bidragande till att de genomförts är:

– Beslut om att renovera och bygga: Cityförskolan, Kvarnbergsskolan, Fredricelundsskolan, Mariebergsskolans idrottshall, Västerstrandsskolan, Sångtrastens förskola, Mariebergsskolan, Rudsängens förskola och Hultsbergsskolans idrottshall.

– Att i budget orka och våga tydligt prioritera vård, skola och omsorg framför mer spektakulära satsningar.

– Att bidra till att vi bygger en socialt, ekonomiskt och miljömässig hållbar kommun för alla oavsett bakgrund, etnicitet, sexuell läggning och ålder.

Hetaste frågan i din kommun det kommande året?

– Hur ska samhällsservice, stadsplanering och infrastruktur hinna med och hur ska den utformas i en starkt växande kommun.

Det kommande valåret, hur spännande känns det?

– Det känns som ett otroligt viktigt valår. Populism, extremism och okunskap breder ut sig både globalt och i Sverige. Detta är något vi måste motarbeta för att behålla och utveckla ett öppet, tolerant, liberalt och demokratiskt samhälle.

Hot och hat är tyvärr något som många folkvalda utsätts för. Hur drabbad är du?

– Ja, tyvärr är det så. För att få människor att vilja arbeta med politik och också vilja fortsätta arbeta med politik måste man ta hot och hat mot folkvalda på allvar. Att våra folkvalda politiker kan framföra sina åsikter och diskutera olika frågor ur olika perspektiv är grunden för vår demokrati.

– Om enskilda politiker hoppar av på grund av hot och hat är också vår demokrati hotad. Det kommer att vara avgörande hur den stora, kloka, tysta och demokratiska majoriteten agerar. Det är oerhört viktigt att man tar diskussionen, i skolan, med sina barn, på jobbet, med sina vänner! Vi måste kämpa för den värld vi vill ha!

Vill du fortsätta som kommunalråd efter valet 2018?

– Ja, om jag får förtroende från Liberalerna, Karlstadsborna och om vi får igenom liberal politik i förhandlingarna. Jag tror att liberal politik är bra för Karlstad och Värmland.

Tre saker du gjort bra den här mandatperioden?

– Det är otroligt många stora beslut som tagits och det är egentligen svårt att välja ut några få, men några viktiga beslut som jag varit starkt bidragande till att de genomförts är:

– Beslut om att renovera och bygga: Cityförskolan, Kvarnbergsskolan, Fredricelundsskolan, Mariebergsskolans idrottshall, Västerstrandsskolan, Sångtrastens förskola, Mariebergsskolan, Rudsängens förskola och Hultsbergsskolans idrottshall.

– Att i budget orka och våga tydligt prioritera vård, skola och omsorg framför mer spektakulära satsningar.

– Att bidra till att vi bygger en socialt, ekonomiskt och miljömässig hållbar kommun för alla oavsett bakgrund, etnicitet, sexuell läggning och ålder.

Hetaste frågan i din kommun det kommande året?

– Hur ska samhällsservice, stadsplanering och infrastruktur hinna med och hur ska den utformas i en starkt växande kommun.

Det kommande valåret, hur spännande känns det?

– Det känns som ett otroligt viktigt valår. Populism, extremism och okunskap breder ut sig både globalt och i Sverige. Detta är något vi måste motarbeta för att behålla och utveckla ett öppet, tolerant, liberalt och demokratiskt samhälle.

Hot och hat är tyvärr något som många folkvalda utsätts för. Hur drabbad är du?

– Ja, tyvärr är det så. För att få människor att vilja arbeta med politik och också vilja fortsätta arbeta med politik måste man ta hot och hat mot folkvalda på allvar. Att våra folkvalda politiker kan framföra sina åsikter och diskutera olika frågor ur olika perspektiv är grunden för vår demokrati.

– Om enskilda politiker hoppar av på grund av hot och hat är också vår demokrati hotad. Det kommer att vara avgörande hur den stora, kloka, tysta och demokratiska majoriteten agerar. Det är oerhört viktigt att man tar diskussionen, i skolan, med sina barn, på jobbet, med sina vänner! Vi måste kämpa för den värld vi vill ha!