2017-09-14 09:56

2017-09-14 09:56

Slutsupet i stadsträdgården

KARLSTAD: Efter bråk och otrevlig stämning

Snart är det slutsupet i området kring Vikentunneln och Stadsträdgården i Karlstad. Kommunen fattar beslut inom kort för att ge polisen ökade befogenheter att minska störningarna.

Sedan Systembolaget flyttade in i shoppinggallerian Duvan i våras har Vikentunneln och Stadsträdgården blivit en samlingsplats för ”personer som konsumerar alkohol”.

Klagomålen från boende och andra i området har ökat. Bland annat har äldreboendet och resurscentrum Rosenbad upplevt störningar.

Det spelas hög musik och skräpas ner.

Personer utför sina behov bland Stadsträdgårdens blommor och kanyler, knivar och glas har återfunnits i området.

Även slagsmål har förekommit och sammantaget är situationen inte acceptabel. Kommunens personal som jobbar i området upplever rädsla och vill inte längre vistas där.

Agera med kraft

Polisen blir ofta kallad till platsen, men har begränsade möjligheter att agera.

För att kunna agera ”mer kraftfullt” och bland annat kunna beslagta och förverka alkohol krävs att kommunen inför ett förbud mot alkohol i området.

Det tänker kommunen göra.

Förslaget är att politikerna i kommunstyrelsen klubbar beslutet på tisdag.

”Mot bakgrund av den beskrivna situationen och med hänsyn till att de åtgärder som hittills företagits inte gett önskad effekt anser kommunledningskontoret att det finns skäl att införa förbud mot alkohol i området”.

Sedan Systembolaget flyttade in i shoppinggallerian Duvan i våras har Vikentunneln och Stadsträdgården blivit en samlingsplats för ”personer som konsumerar alkohol”.

Klagomålen från boende och andra i området har ökat. Bland annat har äldreboendet och resurscentrum Rosenbad upplevt störningar.

Det spelas hög musik och skräpas ner.

Personer utför sina behov bland Stadsträdgårdens blommor och kanyler, knivar och glas har återfunnits i området.

Även slagsmål har förekommit och sammantaget är situationen inte acceptabel. Kommunens personal som jobbar i området upplever rädsla och vill inte längre vistas där.

Agera med kraft

Polisen blir ofta kallad till platsen, men har begränsade möjligheter att agera.

För att kunna agera ”mer kraftfullt” och bland annat kunna beslagta och förverka alkohol krävs att kommunen inför ett förbud mot alkohol i området.

Det tänker kommunen göra.

Förslaget är att politikerna i kommunstyrelsen klubbar beslutet på tisdag.

”Mot bakgrund av den beskrivna situationen och med hänsyn till att de åtgärder som hittills företagits inte gett önskad effekt anser kommunledningskontoret att det finns skäl att införa förbud mot alkohol i området”.