2017-09-14 05:59

2017-09-14 05:59

"Folk överlag är rätt snälla"

VALET 2018: Per-Inge Lidén (MP), kommunalråd Karlstad:

Han tycker att grönt är skönt.
Här svarar kommunalrådet Per-Inge Lidén (MP) i Karlstad på NWT:s enkät om sin politiska framtid, vad han gjort bra den nuvarande mandatperioden samt om han har blivit hotad på grund av sitt politiska engagemang.

Vill du fortsätta som kommunalråd efter valet 2018?

– Ja, absolut. Det finns mycket jobb kvar för att göra Karlstad ännu grönare.

Tre saker du gjort bra den här mandatperioden?

– Vi har varit med och tagit beslut om att bygga om två grundskolor och en gymnasieskola för en miljard kronor. Vi har också byggt nytt socialpsykiatriboende för några av kommunens mest utsatta människor. Det är också glädjande att vi blivit utsedda till Sveriges femte bästa miljökommun.

Hetaste frågan i din kommun det kommande året?

– Grönytor bidrar till att människor mår bra. Så att bevara bra grönytor och samtidigt bygga många nya lägenheter tror jag blir en riktigt het valfråga.

Det kommande valåret, hur spännande känns det?

– Det känns väldigt roligt och spännande att få möta folk och diskutera grön politik. I valet engagerar sig fler i politiken. Det är bra för demokratin.

Hot och hat är tyvärr något som många folkvalda utsätts för. Hur drabbad är du?

– Jag känner mig inte så drabbad. Folk överlag är rätt snälla mot oss politiker. Men om någon blir hotad är det förstås viktigt att de får stöd och skydd.

Vill du fortsätta som kommunalråd efter valet 2018?

– Ja, absolut. Det finns mycket jobb kvar för att göra Karlstad ännu grönare.

Tre saker du gjort bra den här mandatperioden?

– Vi har varit med och tagit beslut om att bygga om två grundskolor och en gymnasieskola för en miljard kronor. Vi har också byggt nytt socialpsykiatriboende för några av kommunens mest utsatta människor. Det är också glädjande att vi blivit utsedda till Sveriges femte bästa miljökommun.

Hetaste frågan i din kommun det kommande året?

– Grönytor bidrar till att människor mår bra. Så att bevara bra grönytor och samtidigt bygga många nya lägenheter tror jag blir en riktigt het valfråga.

Det kommande valåret, hur spännande känns det?

– Det känns väldigt roligt och spännande att få möta folk och diskutera grön politik. I valet engagerar sig fler i politiken. Det är bra för demokratin.

Hot och hat är tyvärr något som många folkvalda utsätts för. Hur drabbad är du?

– Jag känner mig inte så drabbad. Folk överlag är rätt snälla mot oss politiker. Men om någon blir hotad är det förstås viktigt att de får stöd och skydd.