2017-09-14 05:59

2017-09-14 05:59

"Externa köpcentrum blir en het fråga"

VALET 2018: Monica Bubholz (MP), kommunalråd Karlstad:

Hon har mer att ge.
Här svarar kommunalrådet Monica Bubholz (MP) i Karlstad på NWT:s enkät om sin politiska framtid, vad hon gjort bra den nuvarande mandatperioden samt om hon har blivit hotad på grund av sitt politiska engagemang

Vill du fortsätta som kommunalråd efter valet 2018?

– Jag vill gärna fortsätta som kommunalråd efter valet. Jag tycker det är ett viktigt och spännande uppdrag och det känns som att jag har mycket mer att ge i den här rollen.

Tre saker du gjort bra den här mandatperioden?

– Avstyrt planerna på Gravaleden, fått in ambitiösa mål om hållbar konsumtion och fossilfri kommun i Karlstads strategiska plan samt påbörjat arbetet med att göra ett naturreservat av I2-skogen.

Hetaste frågan i din kommun det kommande året?

– Externa köpcentrum kommer nog att bli en het fråga framöver.

Det kommande valåret, hur spännande känns det?

– Det känns otroligt bra. I Miljöpartiet är vi motiverade att visa hur vi kan bygga en kommun där alla människor är med och skapar en god utveckling. Vi ser också ett större intresse för våra frågor bland medborgarna.

Hot och hat är tyvärr något som många folkvalda utsätts för. Hur drabbad är du?

– Jag har inte varit särskilt drabbad. Men demokratin är beroende av att människor kan vara trygga i sitt politiska engagemang och att många vill engagera sig. Det här är något vi behöver följa noggrant och stötta de som blir utsatta.

Vill du fortsätta som kommunalråd efter valet 2018?

– Jag vill gärna fortsätta som kommunalråd efter valet. Jag tycker det är ett viktigt och spännande uppdrag och det känns som att jag har mycket mer att ge i den här rollen.

Tre saker du gjort bra den här mandatperioden?

– Avstyrt planerna på Gravaleden, fått in ambitiösa mål om hållbar konsumtion och fossilfri kommun i Karlstads strategiska plan samt påbörjat arbetet med att göra ett naturreservat av I2-skogen.

Hetaste frågan i din kommun det kommande året?

– Externa köpcentrum kommer nog att bli en het fråga framöver.

Det kommande valåret, hur spännande känns det?

– Det känns otroligt bra. I Miljöpartiet är vi motiverade att visa hur vi kan bygga en kommun där alla människor är med och skapar en god utveckling. Vi ser också ett större intresse för våra frågor bland medborgarna.

Hot och hat är tyvärr något som många folkvalda utsätts för. Hur drabbad är du?

– Jag har inte varit särskilt drabbad. Men demokratin är beroende av att människor kan vara trygga i sitt politiska engagemang och att många vill engagera sig. Det här är något vi behöver följa noggrant och stötta de som blir utsatta.