2017-09-13 19:15

2017-09-13 19:15

"Vi måste bli tydligare"

KARLSTAD: Nye partisekreteraren Anders Edholm (M) ute på Eriksgata

Han är ny på partisekreterarposten för Moderaterna, 47-årige Anders Edholm från Västerås.
Men han säger samma sak som alla andra:
– Vi måste bli tydligare.

Det är inte poltiken det är fel på, säger han.

– Politiken är väldigt bra. Vi måste bara bli tydligare och prata mer moderat poltik än vi gjort tidigare.

Just nu åker han runt och presenterar sig och bekantar sig med medlemmarna i de 22 förbunden och runt 500 föreningarna partiet har i landet.

Rådgivare

Han var rådgivare i Europaparlamentet 1995 till 1996 och jobbade sedan i det privata näringslivet i 19 år. Med kommunikationsfrågor i Electrolux och Svenskt Näringsliv.

I april i år blev han biträdande partisekreterare för Moderaterna vid Tomas Tobés sida. När Tobé sedan fick sparken någon månad senare blev han tillförordnad partisekreterare.

Efterträda Tobé

Och under politikerveckan i Almedalen fick han frågan om han ville efterträda Tomas Tobé.

Vad fick dig att säga ja?

– Vad fick mig att inte säga nej, kontrar han.

– Med tanke på läget i partiet kan jag kanske göra en insats. Men inte själv, utan tillsamman med alla partikamrater.

Varför går det så dåligt för Moderaterna?

– Det har många orsaker och det är något vi jobbar med nu i våra reformgrupper inför förbundsstämman och den kommande valrörelsen.

Hur förhåller sig Moderaterna till Sverigedemokraterna?

– Jag tycker vi har en tydlig linje.

– Vi säger nej till regeringssamarbete och budgetsamarbete. Men vi har inte något kontaktförbud.

Hur går det i valet?

– Vi kommer att få ett bättre resultat än vad opinionssiffrorna visar just nu. Men några siffror får du inte av mig, säger Anders Edholm.

Det är inte poltiken det är fel på, säger han.

– Politiken är väldigt bra. Vi måste bara bli tydligare och prata mer moderat poltik än vi gjort tidigare.

Just nu åker han runt och presenterar sig och bekantar sig med medlemmarna i de 22 förbunden och runt 500 föreningarna partiet har i landet.

Rådgivare

Han var rådgivare i Europaparlamentet 1995 till 1996 och jobbade sedan i det privata näringslivet i 19 år. Med kommunikationsfrågor i Electrolux och Svenskt Näringsliv.

I april i år blev han biträdande partisekreterare för Moderaterna vid Tomas Tobés sida. När Tobé sedan fick sparken någon månad senare blev han tillförordnad partisekreterare.

Efterträda Tobé

Och under politikerveckan i Almedalen fick han frågan om han ville efterträda Tomas Tobé.

Vad fick dig att säga ja?

– Vad fick mig att inte säga nej, kontrar han.

– Med tanke på läget i partiet kan jag kanske göra en insats. Men inte själv, utan tillsamman med alla partikamrater.

Varför går det så dåligt för Moderaterna?

– Det har många orsaker och det är något vi jobbar med nu i våra reformgrupper inför förbundsstämman och den kommande valrörelsen.

Hur förhåller sig Moderaterna till Sverigedemokraterna?

– Jag tycker vi har en tydlig linje.

– Vi säger nej till regeringssamarbete och budgetsamarbete. Men vi har inte något kontaktförbud.

Hur går det i valet?

– Vi kommer att få ett bättre resultat än vad opinionssiffrorna visar just nu. Men några siffror får du inte av mig, säger Anders Edholm.