Våldsbejakande extremism i fokus

KARLSTAD: Nationella samordnaren besökte Värmland

Kommunernas arbete mot våldsbejakande extremism ökar.
Värmland lyfts fram som ett bra exempel när det handlar om hur arbetet organiseras.

I slutet av förra året utsågs Anna Carlstedt av regeringen till nationell samordnare mot våldsbejakande extremism.

På tisdagen besökte hon Karlstad där det ordnades ett seminarium för dem som arbetar med frågan i Värmland.

– Dagen ska öka kunskapen och vara ett avstamp för ett intensifierat arbete, säger landshövding Kenneth Johansson.

Nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism har redan besökt ett stort antal kommuner i landet.

Det har gjorts för att höra hur man arbetar förebyggande, vilka problem som finns lokalt och vad som görs om någonting händer.

Tagit tag i frågan

Anna Carlstedt konstaterar att det har hänt mycket de senaste åren.

– När vi började för tre år sedan sa de flesta kommuner: ”vi ser inte att det finns några sådana här problem hos oss, och om det gör det är det polisens och Säpos sak”.

– Nu hör vi ingen kommun säga det. De flesta kommuner har nu samordnare som vi jobbar med.

Anna Carlstedt säger att Värmland ligger långt fram i hur arbetet har organiserats.

Här finns inte bara ett arbete på lokal nivå, utan även på regional nivå där Brottsförebyggande centrum hjälper kommunerna på olika sätt.

– Vi kan stå för den viktiga kompetensen som en liten kommun inte kan klara av, säger Lars Stiernelöf, som är projektledare hos Brottsförebyggande centrum i Värmland.

– Vi har varit ute i de flesta kommuner och utbildat personal. Att faktiskt veta vad man ska titta efter är en viktig del i att upptäcka problematik.

Enligt Anna Carlstedt sneglar flera andra län på hur Värmland arbetar.

– Stora kommuner har resurser att rigga en ganska avancerad beredskap för den här typen av händelser som är kopplade till våldsbejakande extremism. Men det är svårt för mindre kommuner att göra det. Därför är det heller inte rimligt att varje kommun ska ha en beredskap för alla eventualiteter, säger Anna Carlstedt.

Om begreppet

Våldsbejakande extremism är ett samlingsbegrepp för rörelser, ideologier eller miljöer som inte accepterar en demokratisk samhällsordning och som främjar våld för att uppnå ett ideologiskt mål.

Källa: Nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism

2017-09-12 19:00

2017-09-12 19:00