2017-09-12 18:42

2017-09-12 18:42

Stämmer kommunen på 330 000 kronor

KARLSTAD

Försäkringsbolaget Trygg-Hansa stämmer Karlstads kommun på 330 442 kronor samt yrkar ersättning på 2 800 kronor i rättegångsavgift.

Anledningen är att en fastighet i Karlstad drabbades av en vattenskada i augusti 2014. Då blev en villa skadad av regnvatten. Det handlade om skador på golv, väggar samt bakomliggande konstruktion. Även försäkringstagarens lösöre skadades.

Trygg-Hansa anser att gatans VA-anläggning var underdimensionerad och inte uppfyllde kraven på säkerhet och att man åsidosatt sin lagstadgade skyldighet.

Bolaget har nu vänt sig till mark- och miljödomstolen med sina krav på ersättning.

Anledningen är att en fastighet i Karlstad drabbades av en vattenskada i augusti 2014. Då blev en villa skadad av regnvatten. Det handlade om skador på golv, väggar samt bakomliggande konstruktion. Även försäkringstagarens lösöre skadades.

Trygg-Hansa anser att gatans VA-anläggning var underdimensionerad och inte uppfyllde kraven på säkerhet och att man åsidosatt sin lagstadgade skyldighet.

Bolaget har nu vänt sig till mark- och miljödomstolen med sina krav på ersättning.