2017-09-12 21:18

2017-09-12 21:18

Skolans hjältar firades av facket

KARLSTAD

Årets skolhjältar i Karlstad är ett gäng med erfarenhet, engagemang och generositet i jobbet. De har nominerats av sina kollegor och fick ta emot pris av Lärarnas riksförbund på Stadshotellet i Karlstad på tisdagen.

När man pratar om skolan handlar det oftast om problem.

När Lärarnas riksförbund skulle fira Skolans dag valde man att i stället att fokusera på något annat.

– Nu vill vi sätta fokus på det som är bra och hylla våra duktiga medlemmar, säger Catherine Sonesson, ordförande i Lärarnas riksförbud och läser upp motiveringar som handlar om gott humör, stort tålamod och hårt arbete.

För att hitta vardagshjältarna i skolan har man låtit arbetskamraterna nominera någon de ville ge extra uppmärksamhet.

”Ett tacksamt jobb”

Charlotte Mölder, speciallärare på Sundstagymnasiet, blev Årets lärarhjälte på gymnasiet. ”Hon möter dagligen elever med vitt varierande behov av stöd och hjälp, alltid med gott humör och stort tålamod”, hade kollegorna skrivit i motiveringen.

– Det är många som behöver en insats ibland. Det är ett tacksamt jobb man har, sa Charlotte Mölder.

Gun Friberg fick priset som Årets vägledare. Hon jobbar som studie- och yrkesvägledare på Norrstrandsskolan och hjälper elever att hitta rätt val för framtiden.

– Det känns ärofyllt. Jag har stått på barrikaderna för att vi ska få en egen avdelning och nu har vi fått det. Vi hoppas att det ska visa sig att det innebär att färre elever hoppar av sitt gymnasieval, säger hon.

Delar med sig

Årets lärarhjälte på högstadiet blev Christina Berg Moberg från Frödingskolan. Där undervisar hon sedan 27 år tillbaka i matte och NO-ämnen och uppskattas bland annat för sin generositet med erfarenhet och material.

– På Frödingskolan finns många olika kulturer och det är kul. Man måste tycka om den utmaningen för att jobba där, säger hon.

Årets skolhjälte på mellanstadiet jobbar som musiklärare på Rudsskolan. Det här läsåret undervisar Ann-Britt Skager visserligen högstadieelever, men det varierar från år till år.

– Det är väldigt uppmuntrande och det känns så gott att det är kollegor som varit med och tyckt.

Lång erfarenhet

Tillsammans har hjältarna mycket lång erfarenhet av skolarbete i Karlstad. De är överens om att språket är en av de störta utmaningarna de har att lösa just nu.

– Vi har många elever som inte förstår det vardagliga språket. Och elever som kanske inte gått i skolan alls innan de började hos oss. Det är det vår fortbildning handlar om nu, att jobba med språket i alla ämnen.

På plats för att delta i hyllningen fanns politiker och tjänstemän från Karlstads kommun.

När man pratar om skolan handlar det oftast om problem.

När Lärarnas riksförbund skulle fira Skolans dag valde man att i stället att fokusera på något annat.

– Nu vill vi sätta fokus på det som är bra och hylla våra duktiga medlemmar, säger Catherine Sonesson, ordförande i Lärarnas riksförbud och läser upp motiveringar som handlar om gott humör, stort tålamod och hårt arbete.

För att hitta vardagshjältarna i skolan har man låtit arbetskamraterna nominera någon de ville ge extra uppmärksamhet.

”Ett tacksamt jobb”

Charlotte Mölder, speciallärare på Sundstagymnasiet, blev Årets lärarhjälte på gymnasiet. ”Hon möter dagligen elever med vitt varierande behov av stöd och hjälp, alltid med gott humör och stort tålamod”, hade kollegorna skrivit i motiveringen.

– Det är många som behöver en insats ibland. Det är ett tacksamt jobb man har, sa Charlotte Mölder.

Gun Friberg fick priset som Årets vägledare. Hon jobbar som studie- och yrkesvägledare på Norrstrandsskolan och hjälper elever att hitta rätt val för framtiden.

– Det känns ärofyllt. Jag har stått på barrikaderna för att vi ska få en egen avdelning och nu har vi fått det. Vi hoppas att det ska visa sig att det innebär att färre elever hoppar av sitt gymnasieval, säger hon.

Delar med sig

Årets lärarhjälte på högstadiet blev Christina Berg Moberg från Frödingskolan. Där undervisar hon sedan 27 år tillbaka i matte och NO-ämnen och uppskattas bland annat för sin generositet med erfarenhet och material.

– På Frödingskolan finns många olika kulturer och det är kul. Man måste tycka om den utmaningen för att jobba där, säger hon.

Årets skolhjälte på mellanstadiet jobbar som musiklärare på Rudsskolan. Det här läsåret undervisar Ann-Britt Skager visserligen högstadieelever, men det varierar från år till år.

– Det är väldigt uppmuntrande och det känns så gott att det är kollegor som varit med och tyckt.

Lång erfarenhet

Tillsammans har hjältarna mycket lång erfarenhet av skolarbete i Karlstad. De är överens om att språket är en av de störta utmaningarna de har att lösa just nu.

– Vi har många elever som inte förstår det vardagliga språket. Och elever som kanske inte gått i skolan alls innan de började hos oss. Det är det vår fortbildning handlar om nu, att jobba med språket i alla ämnen.

På plats för att delta i hyllningen fanns politiker och tjänstemän från Karlstads kommun.