2017-09-12 19:29

2017-09-12 19:29

Överklagar nya friskolan

MOLKOM: Kommunen går emot Skolinspektionen

Karlstads kommun överklagar Skolinspektionens godkännande av Backa friskola som planeras att starta nästa höst.

I sitt överklagande till förvaltningsrätten skriver kommunen att en ny friskola i Molkom skulle leda till stora ekonomiska och organisatoriska konsekvenser för kommunala Nyeds skola.

Fullt utbyggd skulle friskolan ha 85 elever, 23 procent av eleverna i åldern 6–15 år i upptagningsområdet. Kommunen anser vidare att Skolinspektionen inte har tittat på elevprognosen för Molkom som man menar minskar utan den för hela kommunen.

I överklagandet skriver man att kommunen inte har godkänt de planerade skollokalen, Graninge kulturcenter. Inga avtal har heller tecknats för tillgång till stödresurser i form av elevhälsa och studie- och yrkesvägledning samt speciallokaler med Karlstads kommun.

– Totalt sett är vi dock inte emot friskolan, men jag tror det kan bli svårt att starta upp den, säger barn- och ungdomsnämndens ordförande Niklas Wikström (L).

Backa friskola är tänkt att ha åk 1–9 samt fritidshem.

I sitt överklagande till förvaltningsrätten skriver kommunen att en ny friskola i Molkom skulle leda till stora ekonomiska och organisatoriska konsekvenser för kommunala Nyeds skola.

Fullt utbyggd skulle friskolan ha 85 elever, 23 procent av eleverna i åldern 6–15 år i upptagningsområdet. Kommunen anser vidare att Skolinspektionen inte har tittat på elevprognosen för Molkom som man menar minskar utan den för hela kommunen.

I överklagandet skriver man att kommunen inte har godkänt de planerade skollokalen, Graninge kulturcenter. Inga avtal har heller tecknats för tillgång till stödresurser i form av elevhälsa och studie- och yrkesvägledning samt speciallokaler med Karlstads kommun.

– Totalt sett är vi dock inte emot friskolan, men jag tror det kan bli svårt att starta upp den, säger barn- och ungdomsnämndens ordförande Niklas Wikström (L).

Backa friskola är tänkt att ha åk 1–9 samt fritidshem.