2017-09-12 16:04

2017-09-12 16:04

Nu är utbyggnaden av Sundstagymnasiet i gång

KARLSTAD: Karlstads kommuns största skolbygge någonsin

Äntligen! Nu är vi på väg!
Det sade gymnasienämndens ordförande Daniel Berghel (M), innan han på tisdagen tog de första påltagen för utbyggnaden av Sundstagymnasiet.
Projektet som är kostnadsberäknat till 456 miljoner kronor är det största skolbygget i kommunens historia.

Det var en lite högtidlig stämning i samband med den historiska dagen. Ersättningslokaler för dagens Älvkullegymnasium har planerats under lång tid.

– Under 20 år har detta diskuterats. För 15 år sedan var kvarteret Barkassen i Inre hamn en aktuell placering och senare i kvarteret Järnvägen på Vikensidan.

– Det var tur i oturen att det inte blev något för nu kommer vi att skapa en modern tillbyggnad här vid Sundstagymnasiet,

– Vi bygger inte ett nytt Älvkullegymnasium utan två skolor blir en, säger Daniel Berghel.

Med sina 2 000 elever och 300 lärare och övrig skolpersonal blir den nya skolan en av landets största gymnasieskolor.

– Lärandefokus, flexibla lokaler och en transparent skola med många öppna ytor är något som det kommer kobbar mycket med, fortsätter han.

456 miljoner kronor

Teknik- och fastighetsnämndens ordförande Henrik Lander (C) konstaterar att det här handlar om ett jätteprojekt.

– Det är kostnadsberäknat till 456 miljoner kronor som gör det till det största skolbygget i kommunens historia. – Sammanslagningen av de två skolorna gör att vi kan minska ytorna med 7 000 kvadratmeter tack vare färre korridorer och i stället skapa fler undervisningsmöjligheter.

Totalt är det tre nya huskroppar som ska byggas under de fyra år som skolprojektet kommer att pågå. Allting ska stå klart hösten 2021. Först då stängs Älvkullegymnasiet.

– De nya byggnaderna får miljöklass silver med hög energieffektivitet och det blir grön profil med användande av trä inomhus och sedum på taken, säger Lander.

– Projektet kommer att genomföras med partnering som gör att vi tillsammans med kommunen kan styra projektet från början och hålla ännu större säkerhet. Det är viktigt eftersom bygget kommer ske samtidigt som skolan är i drift, säger Eva Torberger, regionchef på Hus Väst Skanska AB.

Det var en lite högtidlig stämning i samband med den historiska dagen. Ersättningslokaler för dagens Älvkullegymnasium har planerats under lång tid.

– Under 20 år har detta diskuterats. För 15 år sedan var kvarteret Barkassen i Inre hamn en aktuell placering och senare i kvarteret Järnvägen på Vikensidan.

– Det var tur i oturen att det inte blev något för nu kommer vi att skapa en modern tillbyggnad här vid Sundstagymnasiet,

– Vi bygger inte ett nytt Älvkullegymnasium utan två skolor blir en, säger Daniel Berghel.

Med sina 2 000 elever och 300 lärare och övrig skolpersonal blir den nya skolan en av landets största gymnasieskolor.

– Lärandefokus, flexibla lokaler och en transparent skola med många öppna ytor är något som det kommer kobbar mycket med, fortsätter han.

456 miljoner kronor

Teknik- och fastighetsnämndens ordförande Henrik Lander (C) konstaterar att det här handlar om ett jätteprojekt.

– Det är kostnadsberäknat till 456 miljoner kronor som gör det till det största skolbygget i kommunens historia. – Sammanslagningen av de två skolorna gör att vi kan minska ytorna med 7 000 kvadratmeter tack vare färre korridorer och i stället skapa fler undervisningsmöjligheter.

Totalt är det tre nya huskroppar som ska byggas under de fyra år som skolprojektet kommer att pågå. Allting ska stå klart hösten 2021. Först då stängs Älvkullegymnasiet.

– De nya byggnaderna får miljöklass silver med hög energieffektivitet och det blir grön profil med användande av trä inomhus och sedum på taken, säger Lander.

– Projektet kommer att genomföras med partnering som gör att vi tillsammans med kommunen kan styra projektet från början och hålla ännu större säkerhet. Det är viktigt eftersom bygget kommer ske samtidigt som skolan är i drift, säger Eva Torberger, regionchef på Hus Väst Skanska AB.