2017-09-11 21:28

2017-09-11 21:28

Väntan på större helikopter blev för lång

KARLSTAD

– Vi behöver ha en ny luftambulans nu och Svensk luftambulans kan inte lösa det åt oss.
Så förklarar Per Arnell att Västra Götalandsregionen nu gör en egen upphandling för de närmaste fyra åren.

Landstingen i Värmland och Dalarna bildade 2014 kommunförbundet Svensk luftambulans. Ett år senare anslöt sig Västra Götalandsregionen och förra året även Region Uppsala. Svensk luftambulans har stått för driften av luftambulansen i Västra Götaland sedan de blev medlemmar. Planen var att ta över verksamheten i Region Uppsala 2017/2018.

Nu får det vänta ytterligare något år.

Olika behov

Per Arnell är chef för ambulanshelikoptern i Västra Götalandsregionen. De behöver, liksom Region Uppsala, en större helikopter än de som används i Värmland och Dalarna. En helikopter som kan ta fler personer och mer utrustning.

På gång

Upphandling av två större helikoptrar är på gång nu i höst.

Onödigt sent, tycker Per Arnell.

– Vi har olika uppfattningar om vilka krav man ska ställa på en ambulanshelikopter, säger han.

Region Uppsala förlänger det avtal man redan har med Medicopter i ytterligare tre år. Trots att regionerna nu under några år inte använder sig av Svensk luftambulans är de bundna att betala för fasta kostnader och medlemskap.

– Så här i efterhand kunde det kanske varit bättre att vänta med att bli medlem. Å andra sidan har vi nu möjlighet att påverka förutsättningarna. Det är bra att lägga mycket tid på upphandlingen så att vi får någonting som fungerar bra i ett långt perspektiv, säger Per Bondegård, sektionschef för luftburen intensivvård i Region Uppsala.

Samma kostnad

Värmlands läns landstings bidrag till Svensk luftambulans blir cirka 35 miljoner kronor för 2018. Att två av fyra medlemmar i förbundet lägger driften hos andra aktörer ska inte påverka kostnaden för Värmland och Dalarna.

– Det blir ingen förändring ekonomiskt, säger Gunnar Blomquist förbundschef på Svensk luftambulans.

Varför har upphandling tagit lång tid?

– Vi har väntat för att få en bättre konkurrenssituation, säger Gunnar Blomquist.

Landstingen i Värmland och Dalarna bildade 2014 kommunförbundet Svensk luftambulans. Ett år senare anslöt sig Västra Götalandsregionen och förra året även Region Uppsala. Svensk luftambulans har stått för driften av luftambulansen i Västra Götaland sedan de blev medlemmar. Planen var att ta över verksamheten i Region Uppsala 2017/2018.

Nu får det vänta ytterligare något år.

Olika behov

Per Arnell är chef för ambulanshelikoptern i Västra Götalandsregionen. De behöver, liksom Region Uppsala, en större helikopter än de som används i Värmland och Dalarna. En helikopter som kan ta fler personer och mer utrustning.

På gång

Upphandling av två större helikoptrar är på gång nu i höst.

Onödigt sent, tycker Per Arnell.

– Vi har olika uppfattningar om vilka krav man ska ställa på en ambulanshelikopter, säger han.

Region Uppsala förlänger det avtal man redan har med Medicopter i ytterligare tre år. Trots att regionerna nu under några år inte använder sig av Svensk luftambulans är de bundna att betala för fasta kostnader och medlemskap.

– Så här i efterhand kunde det kanske varit bättre att vänta med att bli medlem. Å andra sidan har vi nu möjlighet att påverka förutsättningarna. Det är bra att lägga mycket tid på upphandlingen så att vi får någonting som fungerar bra i ett långt perspektiv, säger Per Bondegård, sektionschef för luftburen intensivvård i Region Uppsala.

Samma kostnad

Värmlands läns landstings bidrag till Svensk luftambulans blir cirka 35 miljoner kronor för 2018. Att två av fyra medlemmar i förbundet lägger driften hos andra aktörer ska inte påverka kostnaden för Värmland och Dalarna.

– Det blir ingen förändring ekonomiskt, säger Gunnar Blomquist förbundschef på Svensk luftambulans.

Varför har upphandling tagit lång tid?

– Vi har väntat för att få en bättre konkurrenssituation, säger Gunnar Blomquist.