2017-08-21 14:28

2017-08-21 14:30

Många vill folkomrösta om moské på Rud

KARLSTAD: I november kan det bli aktuellt att ta upp frågan

8 500 namnunderskrifter i en låda lämnade SD på måndagen över till kommundirektör Ulf Nyqvist.
– Vi börjar gå igenom dem under veckan.

Efter ett halvårs insamlande av namnunderskrifter för en folkomröstning för eller emot ett moskébygge på Rud i Karlstad kunde Ljubica Jasic Modin (SD) ta med lådan till kommunkansliet.

– Vi har fått nästan 9 000 namnunderskrifter och närmare 8 500 som är fullständiga och kan räknas. Så vi nådde vårt mål, säger hon.

För att kommunstyrelsen ska bereda frågan om en folkomröstning krävs att tio procent av de röstberättigade kommuninvånarna skriver på, det är 7 300 personer. Nu ska namnunderskrifterna kontrolleras.

Namnkontroll

– Vi tar emot dem och registrerar dem på vanligt sätt. VI börjar titta på dem under veckan och gör stickprov för att kontrollera att det finns tillräckligt många godkända namnunderskrifter. Det ska finnas namn, adress, personnummer och de ska vara skrivna i Karlstad, säger kommundirektören Ulf Nyqvist som tog emot lådan på kommunkontoret.

Den fråga Sverigedemokraterna vill att det ska folkomröstas om är ja eller nej till en moské på Rud.

– Den gäller detaljplanen 2:1 på Rud och ingenting annat, säger Ljubica Jasic Modin.

Vad händer nu?

– Efter granskningen följer en normal beredning. Man ska titta på frågans formulering så den följer svensk lagstiftning, lokal och tidpunkt. Kommunstyrelsen lämnar sedan ett förslag till fullmäktige som sedan röstar för eller emot folkomröstningen. Normal beredningstid är två månader så det blir troligtvis på fullmäktige i november som frågan tas upp, säger Ulf Nyqvist.

Partidiskussioner

Kommunfullmäktige beslutade i juni att godkänna detaljplanen för en moské på Rud i Karlstad. Ja-sidan vann med bred marginal, 37 röster mot 21. Moderater, kristdemokrater och några enstaka liberaler röstade nej till att anta detaljplanen.

I frågan om en folkomröstning ska minst en tredjedel ska rösta ja för att den ska kunna genomföras.

Tror du ni har en chans att få igenom en folkomröstning?

– Vi hoppas att moderaterna, kristdemokraterna och de liberaler som röstade nej till detaljplanen tidigare vill ha en folkomröstning. Det behövs minst 22 röster så det räcker om de vill vara med, säger Ljubica Jasic Modin.

I partierna vill man ännu inte svara på samma fråga.

– Vi måste diskutera det i vårt parti först, hur vi ställer oss till en folkomröstning om det visar sig att det blir aktuellt. Det är många olika saker att ta ställning till och där är vi inte än. Det här är något som alla partier kommer att göra, säger Marléne Lund Kopparklint (M).

En gång tidigare har det varit en folkomröstning i Karlstad. Det var i samband med valet 2002 som Karlstadsborna även kunde rösta om ett kommunalt vårdnadsbidrag.

Efter ett halvårs insamlande av namnunderskrifter för en folkomröstning för eller emot ett moskébygge på Rud i Karlstad kunde Ljubica Jasic Modin (SD) ta med lådan till kommunkansliet.

– Vi har fått nästan 9 000 namnunderskrifter och närmare 8 500 som är fullständiga och kan räknas. Så vi nådde vårt mål, säger hon.

För att kommunstyrelsen ska bereda frågan om en folkomröstning krävs att tio procent av de röstberättigade kommuninvånarna skriver på, det är 7 300 personer. Nu ska namnunderskrifterna kontrolleras.

Namnkontroll

– Vi tar emot dem och registrerar dem på vanligt sätt. VI börjar titta på dem under veckan och gör stickprov för att kontrollera att det finns tillräckligt många godkända namnunderskrifter. Det ska finnas namn, adress, personnummer och de ska vara skrivna i Karlstad, säger kommundirektören Ulf Nyqvist som tog emot lådan på kommunkontoret.

Den fråga Sverigedemokraterna vill att det ska folkomröstas om är ja eller nej till en moské på Rud.

– Den gäller detaljplanen 2:1 på Rud och ingenting annat, säger Ljubica Jasic Modin.

Vad händer nu?

– Efter granskningen följer en normal beredning. Man ska titta på frågans formulering så den följer svensk lagstiftning, lokal och tidpunkt. Kommunstyrelsen lämnar sedan ett förslag till fullmäktige som sedan röstar för eller emot folkomröstningen. Normal beredningstid är två månader så det blir troligtvis på fullmäktige i november som frågan tas upp, säger Ulf Nyqvist.

Partidiskussioner

Kommunfullmäktige beslutade i juni att godkänna detaljplanen för en moské på Rud i Karlstad. Ja-sidan vann med bred marginal, 37 röster mot 21. Moderater, kristdemokrater och några enstaka liberaler röstade nej till att anta detaljplanen.

I frågan om en folkomröstning ska minst en tredjedel ska rösta ja för att den ska kunna genomföras.

Tror du ni har en chans att få igenom en folkomröstning?

– Vi hoppas att moderaterna, kristdemokraterna och de liberaler som röstade nej till detaljplanen tidigare vill ha en folkomröstning. Det behövs minst 22 röster så det räcker om de vill vara med, säger Ljubica Jasic Modin.

I partierna vill man ännu inte svara på samma fråga.

– Vi måste diskutera det i vårt parti först, hur vi ställer oss till en folkomröstning om det visar sig att det blir aktuellt. Det är många olika saker att ta ställning till och där är vi inte än. Det här är något som alla partier kommer att göra, säger Marléne Lund Kopparklint (M).

En gång tidigare har det varit en folkomröstning i Karlstad. Det var i samband med valet 2002 som Karlstadsborna även kunde rösta om ett kommunalt vårdnadsbidrag.

Moskén

Moskén ska enligt förslaget byggas i värmländsk byggnadstradition, en träbyggnad i falurött med en kupol av skiffer. Tanken är att det ska vara en samlingslokal som är öppen för alla, där bönelokalen är en del. Islamiska kulturföreningen har inte föreslagit en moské med minaret och böneutrop. Det är föreningen som bekostar bygget, en uppskattad kostnad till 13-20 miljoner kronor.