2017-08-11 06:00

2017-08-11 06:00

"Soptippen" skrämmer grannarna

KARLSTAD: Misstanke om grovt miljöbrott: "Plötsligt dök polisen upp med polishelikopter och 7-8 bilar"

Grannarna är oroade. Mitt i idyllen tornar en soptipp upp sig. Trots att det gått ett år ligger potentiellt miljöfarligt skräp kvar på Karlstadsbons fastighet. Polisen och kommunen är förtegna om det misstänkta miljöbrottet.

– Dagarna, veckorna och månaderna går - alla undrar ju varför det inte händer någonting. Kommunen har varit där och tagit prover, men trots det finns soptippen kvar, säger en boende i området – i Karlstads kommun – som vill vara anonym.

Både polisen och kommunen har parallella utredningar i ärendet. De har varit på platsen och tagit prover på avfallet – som uppges ha dumpats på tomten i september 2016.

– Utredningen pågår, det finns misstankar att det rör sig om deponerat avfall. Utredningen är belagd med sekretess, säger Kristina Persson, åklagare vid Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål.

Är brottsrubriceringen fortfarande grovt miljöbrott?

– Rubriceringen är som du säger.

Oroliga

– Som vi förstått det handlar det om folk i byggbranschen som vill dumpa byggskräp, plast, olja och asbest. Det kostar ju mycket att deponera enligt gällande regler och istället har det grävts ner i marken på den här fastigheten, säger en boende i området.

– Men efter att det uppdagades har det grävts upp och ligger i en stor hög på åkern.

Den närboende vittnar om att grannarna är oroliga för vilka konsekvenser ”soptippen” får för miljön i området:

– Regnet kommer ju uppifrån, det finns inget kommunalt vatten och det är avrinning till Vänern.

– Folk är oroliga för sina barn och sin familj, med en soptipp mitt i området och med bönder som odlar runtomkring.

Kommunen inblandad

Prices som polisen är kommunen mycket förtegen om sin utredning, men bekräftar att en utredning pågår.

– Vi på kommunen har varit ute och gjort en stor undersökning, men några detaljer kan jag inte gå in på, säger Jan Andersson, miljöskyddsinspektör på miljöförvaltningen på Karlstads kommun.

I Sverige klassas allt avfall i olika kategorier. Och ännu är det inte fastställt hur farligt avfallet i fråga är, men en del av materialet misstänkts innehålla ämnen som klassas som farliga.

Skulle förvara träflis

Fastighetsägaren själv säger att en extern part dumpat avfallet, och att han själv försökt få det därifrån.

Mannen berättar att han genom en mellanhand fått ett erbjudande av en firma i Stockholmsområdet att förvara stora mängder träflis på sin mark:

– Jag skulle få pengar för träflisen, säger han.

Markägaren säger att han skulle söka tillstånd för att förvara den lagliga och icke-miljöfarliga träflisen på tomten. Där skulle den läggas på en duk och täckas över med jord för att brytas ned under en period på maximalt fem år.

Anser sig lurad

Men någon träflis dök aldrig upp.

I stället dumpade, enligt hans egen utsago, företaget som mellanhanden kontaktat stora mängder avfall och grävde ned det på hans mark. Allt medan han under en veckas tid var bortrest.

– När jag kom hem och fick reda på det blev jag vansinnig.

”Polishelikoptrar och många bilar”

Markägaren säger sig ha kontaktat både mellanhanden och kommunen direkt efter upptäckten. Han säger sig ha blivit lovad att avfallet skulle fraktas bort. Men avfallet blev kvar.

Åtta månader senare ska polisen ha kommit:

– Helt plötsligt dök polisen upp med polishelikopter och 7-8 bilar. 14-20 poliser var där ute under två dagar med grävmaskiner som grävt överallt på tomten, säger han.

– Polisen har stoppat upp allting, det tar fruktansvärt långt tid och jag hör inte ett ord. Jag vill ha bort skräpet.

– Ville jag mörka något hade jag ju fyllt igen hålen och inte kontaktat någon.

Så det var du som kontaktade kommunen?

– Jag minns inte riktigt vem som tog första kontakten.

”Inte farligt”

Fastighetsägaren säger att avfallet som var nedgrävt på hans tomt inte är farligt för miljön.

Vem som är misstänkt i fallet vill polisen inte gå in på. Och innan utredningarna är färdiga går det endast att spekulera i hur, och om, områdets miljö tagit skada.

– Sådana här ärenden är besvärliga. Det kan ta lång tid, det är inte ovanligt, säger miljöskyddsinspektören Jan Andersson.

– Dagarna, veckorna och månaderna går - alla undrar ju varför det inte händer någonting. Kommunen har varit där och tagit prover, men trots det finns soptippen kvar, säger en boende i området – i Karlstads kommun – som vill vara anonym.

Både polisen och kommunen har parallella utredningar i ärendet. De har varit på platsen och tagit prover på avfallet – som uppges ha dumpats på tomten i september 2016.

– Utredningen pågår, det finns misstankar att det rör sig om deponerat avfall. Utredningen är belagd med sekretess, säger Kristina Persson, åklagare vid Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål.

Är brottsrubriceringen fortfarande grovt miljöbrott?

– Rubriceringen är som du säger.

Oroliga

– Som vi förstått det handlar det om folk i byggbranschen som vill dumpa byggskräp, plast, olja och asbest. Det kostar ju mycket att deponera enligt gällande regler och istället har det grävts ner i marken på den här fastigheten, säger en boende i området.

– Men efter att det uppdagades har det grävts upp och ligger i en stor hög på åkern.

Den närboende vittnar om att grannarna är oroliga för vilka konsekvenser ”soptippen” får för miljön i området:

– Regnet kommer ju uppifrån, det finns inget kommunalt vatten och det är avrinning till Vänern.

– Folk är oroliga för sina barn och sin familj, med en soptipp mitt i området och med bönder som odlar runtomkring.

Kommunen inblandad

Prices som polisen är kommunen mycket förtegen om sin utredning, men bekräftar att en utredning pågår.

– Vi på kommunen har varit ute och gjort en stor undersökning, men några detaljer kan jag inte gå in på, säger Jan Andersson, miljöskyddsinspektör på miljöförvaltningen på Karlstads kommun.

I Sverige klassas allt avfall i olika kategorier. Och ännu är det inte fastställt hur farligt avfallet i fråga är, men en del av materialet misstänkts innehålla ämnen som klassas som farliga.

Skulle förvara träflis

Fastighetsägaren själv säger att en extern part dumpat avfallet, och att han själv försökt få det därifrån.

Mannen berättar att han genom en mellanhand fått ett erbjudande av en firma i Stockholmsområdet att förvara stora mängder träflis på sin mark:

– Jag skulle få pengar för träflisen, säger han.

Markägaren säger att han skulle söka tillstånd för att förvara den lagliga och icke-miljöfarliga träflisen på tomten. Där skulle den läggas på en duk och täckas över med jord för att brytas ned under en period på maximalt fem år.

Anser sig lurad

Men någon träflis dök aldrig upp.

I stället dumpade, enligt hans egen utsago, företaget som mellanhanden kontaktat stora mängder avfall och grävde ned det på hans mark. Allt medan han under en veckas tid var bortrest.

– När jag kom hem och fick reda på det blev jag vansinnig.

”Polishelikoptrar och många bilar”

Markägaren säger sig ha kontaktat både mellanhanden och kommunen direkt efter upptäckten. Han säger sig ha blivit lovad att avfallet skulle fraktas bort. Men avfallet blev kvar.

Åtta månader senare ska polisen ha kommit:

– Helt plötsligt dök polisen upp med polishelikopter och 7-8 bilar. 14-20 poliser var där ute under två dagar med grävmaskiner som grävt överallt på tomten, säger han.

– Polisen har stoppat upp allting, det tar fruktansvärt långt tid och jag hör inte ett ord. Jag vill ha bort skräpet.

– Ville jag mörka något hade jag ju fyllt igen hålen och inte kontaktat någon.

Så det var du som kontaktade kommunen?

– Jag minns inte riktigt vem som tog första kontakten.

”Inte farligt”

Fastighetsägaren säger att avfallet som var nedgrävt på hans tomt inte är farligt för miljön.

Vem som är misstänkt i fallet vill polisen inte gå in på. Och innan utredningarna är färdiga går det endast att spekulera i hur, och om, områdets miljö tagit skada.

– Sådana här ärenden är besvärliga. Det kan ta lång tid, det är inte ovanligt, säger miljöskyddsinspektören Jan Andersson.

  • Johannes Ollson