2017-08-02 06:00

2017-08-02 06:00

Spåret över Pråmkanalen försenas rejält

KARLSTAD: Skjuts upp till 2019 – riskerar även att fördröja byggstarten av nya Karlstad C

I augusti skulle det nya järnvägsspåret mellan Karlstad C och Karlstad Ö ha börjat byggas.
Men upphandlingen har avbrutits sedan ett av de förlorande bolagen begärt överprövning.
Nu räknar inte Trafikverket med byggstart förrän 2019 och det riskerar även försena ombyggnaden av Karlstad C.

Den 4 juli kunde NWT meddela att Karlstadsbaserade Segermo entreprenad, ett numera helägt dotter bolag till NRC group, hade vunnit upphandlingen av bygget av det 1 100 meter långa järnvägsspåret mellan Karlstad C och Karlstad Ö över Pråmkanalen.

Avsnittet ska förvandlas till en dubbelspårssträcka och avtalet var värt 86 miljoner kronor och tanken var att den skulle tas i bruk i oktober 2018.

Gick till domstol

Så blir det dock inte. Ett av de fem bolag som deltog i upphandlingen, NVBS, begärde överprövning hos Förvaltningsrätten.

– Anledningen var en väldigt liten ändring i avtalet som vi gjorde i slutet av den cirka åtta veckor långa upphandlingstiden. Då krävs förlängning av den.

– Vi gav de fem bolag som deltog i upphandlingen den extra tiden, sex dagar. Men vårt digitala system kunde inte informera de cirka 200 andra möjliga bolagen som åter hade chansen att ge anbud och därför begärde NVBS överprövning, säger Trafikverkets projektledare Jörgen Olofsson.

För att inte riskera en lång rättsprocess valde Trafikverket att avbryta upphandlingen och därmed blir det ingen byggstart i augusti av det nya järnvägsspåret genom centrala Karlstad.

– Det är beklagligt. Vi har gjort det som har stått i vår makt för att komma i gång med bygget, men nu tvingas vi genomföra en ny anbudsrunda. Planen är att den inleds våren 2018 och att kontraktet med vinnaren skrivs nästa höst.

– Sedan ska projektet genomföras under 2019. Det är först då det kan ske eftersom det inte finns något tidigare fönster för det gentemot trafikbolagen förrän då. Byggtiden är beräknad till sju–nio månader och tanken nu är att vi samtidigt ska bygga mötesspåret i Välsviken, säger Jörgen Olofsson.

Hur ser du på att bygget av både dubbelspåret över Pråmkanalen och mötesstationen i Väse nu har stoppats?

– Det är jättetråkigt att det har blivit så. När det gäller projektet genom Karlstad ser jag i dagsläget inte att det ska leda till förseningar för uppstarten av ombyggnaden av Karlstad C som ska inledas 2020. Och eventuella kostnadshöjningar är hanterbara.

– När det gäller Väse är vi inne i en utredningsfas där vi tillsammans med Karlstads kommun ser om det finns mindre kostbara lösningar. Det finns en minimal chans för byggstart 2019, men det troliga är att det sker 2022, säger Jörgen Olofsson.

Känner oro

Sören Jonsson, Karlstads kommuns projektledare för Tåg i tid som innefattar ett resecentrum och ombyggnad av spåren vid Karlstad C samt ett antal nya mötesstationer på Värmlandsbanan, är förstås inte nöjd att dubbelspåret vid Pråmkanalen försenas.

Han är till skillnad från Jörgen Olofsson inte alls lika trygg med att inte det även påverkar starttiden för Karlstad C.

– Nej, det är olyckligt och oroväckande. Speciellt med tanke på att det som ska ske vid Karlstad C är beroende av ett färdigt dubbelspår över Pråmkanalen. Vi ska ha ett möte med Trafikverket efter semestern.

– Det är troligt att det här leder till förseningar även för Karlstad C på något sätt. Det kan leda till att tidplanen måste arbetas om och att vi måste börja med någon annan del. Dessutom kan ju även vår upphandling överklagas och även nästa upphandling av etappen över Pråmkanalen.

– Allting är extra känsligt när flera saker är beroende av varandra, säger Sören Jonsson.

Den 4 juli kunde NWT meddela att Karlstadsbaserade Segermo entreprenad, ett numera helägt dotter bolag till NRC group, hade vunnit upphandlingen av bygget av det 1 100 meter långa järnvägsspåret mellan Karlstad C och Karlstad Ö över Pråmkanalen.

Avsnittet ska förvandlas till en dubbelspårssträcka och avtalet var värt 86 miljoner kronor och tanken var att den skulle tas i bruk i oktober 2018.

Gick till domstol

Så blir det dock inte. Ett av de fem bolag som deltog i upphandlingen, NVBS, begärde överprövning hos Förvaltningsrätten.

– Anledningen var en väldigt liten ändring i avtalet som vi gjorde i slutet av den cirka åtta veckor långa upphandlingstiden. Då krävs förlängning av den.

– Vi gav de fem bolag som deltog i upphandlingen den extra tiden, sex dagar. Men vårt digitala system kunde inte informera de cirka 200 andra möjliga bolagen som åter hade chansen att ge anbud och därför begärde NVBS överprövning, säger Trafikverkets projektledare Jörgen Olofsson.

För att inte riskera en lång rättsprocess valde Trafikverket att avbryta upphandlingen och därmed blir det ingen byggstart i augusti av det nya järnvägsspåret genom centrala Karlstad.

– Det är beklagligt. Vi har gjort det som har stått i vår makt för att komma i gång med bygget, men nu tvingas vi genomföra en ny anbudsrunda. Planen är att den inleds våren 2018 och att kontraktet med vinnaren skrivs nästa höst.

– Sedan ska projektet genomföras under 2019. Det är först då det kan ske eftersom det inte finns något tidigare fönster för det gentemot trafikbolagen förrän då. Byggtiden är beräknad till sju–nio månader och tanken nu är att vi samtidigt ska bygga mötesspåret i Välsviken, säger Jörgen Olofsson.

Hur ser du på att bygget av både dubbelspåret över Pråmkanalen och mötesstationen i Väse nu har stoppats?

– Det är jättetråkigt att det har blivit så. När det gäller projektet genom Karlstad ser jag i dagsläget inte att det ska leda till förseningar för uppstarten av ombyggnaden av Karlstad C som ska inledas 2020. Och eventuella kostnadshöjningar är hanterbara.

– När det gäller Väse är vi inne i en utredningsfas där vi tillsammans med Karlstads kommun ser om det finns mindre kostbara lösningar. Det finns en minimal chans för byggstart 2019, men det troliga är att det sker 2022, säger Jörgen Olofsson.

Känner oro

Sören Jonsson, Karlstads kommuns projektledare för Tåg i tid som innefattar ett resecentrum och ombyggnad av spåren vid Karlstad C samt ett antal nya mötesstationer på Värmlandsbanan, är förstås inte nöjd att dubbelspåret vid Pråmkanalen försenas.

Han är till skillnad från Jörgen Olofsson inte alls lika trygg med att inte det även påverkar starttiden för Karlstad C.

– Nej, det är olyckligt och oroväckande. Speciellt med tanke på att det som ska ske vid Karlstad C är beroende av ett färdigt dubbelspår över Pråmkanalen. Vi ska ha ett möte med Trafikverket efter semestern.

– Det är troligt att det här leder till förseningar även för Karlstad C på något sätt. Det kan leda till att tidplanen måste arbetas om och att vi måste börja med någon annan del. Dessutom kan ju även vår upphandling överklagas och även nästa upphandling av etappen över Pråmkanalen.

– Allting är extra känsligt när flera saker är beroende av varandra, säger Sören Jonsson.