2017-07-15 06:00

2017-07-15 06:00

Så gör du när larmet går

VÄRMLAND: Skyddsrummen är vilande i fredstid

Larmet går. Men vet du vilken sorts larm det är? Och vart du ska bege dig?
En oroligare omvärld och ett falsklarm i Stockholm aktualiserar frågorna.

På vart och vartannat hus i centrala Karlstad finns de, skyltarna med en kornblå triangel i en 70-talsorange kvadrat och ordet ”skyddsrum” med versaler. I tätorten fanns 79 355 skyddsplatser i 698 skyddsrum 2015. Det är fler än antalet invånare. Så var också fallet i Kristinehamn, Arvika och Säffle.

När används skyddsrum?

– Till ett skyddsrum ska man bege sig om det är krig och Sverige utsätts för till exempel flyganfall, säger Torkel Schlegel, tillförordnad chefsjurist på Myndigheten för samhällskydd och beredskap, MSB.

Framtida hot

De flesta skyddsrummen byggdes under kalla kriget och ska klara att huset det ligger under bombas och rasar samman, enligt Torkel Schlegel. På landsbygden och mindre orter är de färre, då risken för flyganfall där bedöms vara liten även i krigstid. Och frågan är om skyddsrum är det bästa skyddet mot framtida hot.

– Vi behöver prioritera vilken typ av säkerhet vi vill ha, handlar det om att säkra livsmedelsförsörjningen? Eller om att bygga skyddsrum? säger Torkel Schlegel.

Just den frågan har MSB fått i uppdrag att försöka besvara till regeringen i höst.

Även om risken för krig i Sverige är liten i dag är det bra att veta hur olika larm låter. Ur tyfonerna, även kända som ”hesa Fredrik”, kan det komma tre olika signaler:

Viktigt meddelande till allmänheten, VMA, består av 7 sekunders signal och 14 sekunders tystnad. Det upprepas sex gånger. När larmet hörs, gå inomhus, stäng dörrar och fönster och lyssna på radion.

Beredskapslarm är 30 sekunders signal och 15 sekunders uppehåll under fem minuter. Det signalerar mobilisering och används endast när det är fara för krig.

Flyglarmet består av två sekunders signal och två sekunders tystnad under två minuter.

När faran är över ljuder en 30 sekunder lång signal.

Information behövs

Torkel Schlegel tror att många i dag inte vet skillnaden mellan de olika larmen.

– MSB har ett uppdrag att gå ut med information om civilt försvar generellt och där kommer vi med stor sannolikhet att berätta om de olika larmsignalerna.

– Det är ett försämrat säkerhetspolitiskt läge i Europa och eftersom konsekvenserna av ett krig är så väldigt svåra så måste man vidta förberedelser och åtgärder långt innan risken börjar bli hög.

På vart och vartannat hus i centrala Karlstad finns de, skyltarna med en kornblå triangel i en 70-talsorange kvadrat och ordet ”skyddsrum” med versaler. I tätorten fanns 79 355 skyddsplatser i 698 skyddsrum 2015. Det är fler än antalet invånare. Så var också fallet i Kristinehamn, Arvika och Säffle.

När används skyddsrum?

– Till ett skyddsrum ska man bege sig om det är krig och Sverige utsätts för till exempel flyganfall, säger Torkel Schlegel, tillförordnad chefsjurist på Myndigheten för samhällskydd och beredskap, MSB.

Framtida hot

De flesta skyddsrummen byggdes under kalla kriget och ska klara att huset det ligger under bombas och rasar samman, enligt Torkel Schlegel. På landsbygden och mindre orter är de färre, då risken för flyganfall där bedöms vara liten även i krigstid. Och frågan är om skyddsrum är det bästa skyddet mot framtida hot.

– Vi behöver prioritera vilken typ av säkerhet vi vill ha, handlar det om att säkra livsmedelsförsörjningen? Eller om att bygga skyddsrum? säger Torkel Schlegel.

Just den frågan har MSB fått i uppdrag att försöka besvara till regeringen i höst.

Även om risken för krig i Sverige är liten i dag är det bra att veta hur olika larm låter. Ur tyfonerna, även kända som ”hesa Fredrik”, kan det komma tre olika signaler:

Viktigt meddelande till allmänheten, VMA, består av 7 sekunders signal och 14 sekunders tystnad. Det upprepas sex gånger. När larmet hörs, gå inomhus, stäng dörrar och fönster och lyssna på radion.

Beredskapslarm är 30 sekunders signal och 15 sekunders uppehåll under fem minuter. Det signalerar mobilisering och används endast när det är fara för krig.

Flyglarmet består av två sekunders signal och två sekunders tystnad under två minuter.

När faran är över ljuder en 30 sekunder lång signal.

Information behövs

Torkel Schlegel tror att många i dag inte vet skillnaden mellan de olika larmen.

– MSB har ett uppdrag att gå ut med information om civilt försvar generellt och där kommer vi med stor sannolikhet att berätta om de olika larmsignalerna.

– Det är ett försämrat säkerhetspolitiskt läge i Europa och eftersom konsekvenserna av ett krig är så väldigt svåra så måste man vidta förberedelser och åtgärder långt innan risken börjar bli hög.

Skyddsrum

Skyddsrum ska användas av civilbefolkningen om det blir krig. Det finns ungefär 65 000 skyddsrum med sju miljoner platser i Sverige.

Vill du veta om det finns skyddsrum i huset där du bor, eller var det närmaste ligger, titta på skyddsrumskartan på msb.se.

I fredstid får skyddsrum användas till annat, men de ska kunna ställas i ordning på två dygn. Skyddsrummet ska innehålla vatten, värme, ventilation och toalettmöjligheter och man ska kunna vara där i minst tre dygn.

Källa: MSB, msb.se