2017-07-15 06:00

2017-07-15 06:00

Lerinmuseet en besökarsuccé

KARLSTAD: Fem år efter starten går Lerinmuseet bättre är någonsin

Kommunens beslut att köpa Sandgrund och skapa ett konstgalleri framkallade heta diskussioner. Fem år har nu passerat sedan Lerinmuseet öppnade – och satsningen har utvecklats till en besökarsuccé.

Flytten från Munkfors till residensstaden möjliggjordes efter att kommunen förvärvat det gamla danspalatset för 22 miljoner – och rustat upp det för ytterligare sex miljoner.

Investeringen väckte kritiska röster som ifrågasatte hur kommunen kunde satsa sådana summor på ett enskilt kulturprojekt, där en enskild person skulle ställa ut sin konst.

Satsningen genomfördes med en ökad besöksnäring som motivering. Och nu, fem år efter starten, är galleriet en av Värmlands hetaste turistmagneter.

– Besöksantalet har varit över förväntan, säger Maria Westin, turismchef Karlstad kommun.

– Som enskild turistattraktion är museet en av de större i regionen, säger Jonas Jacobsson, vd Visit Värmland.

Från 44 052 besökare 2015 tredubblades antalet betalande under 2016 – till hela 120 180. Och prognosen för 2017 ser minst lika lovande ut som föregående kalenderår. Knappt 50 000 har redan besökt museet.

– Nu är det kö nästan varje dag, säger Sandra Gustafson, platschef.

En stor del av gästerna är från orter utanför Värmland, vilket i linje med satsningens mål gynnar besöksnäringen.

– Museet är en stor magnet för besöksnäringen, vi ser ringar på vattnet för hela Värmland, säger Jonas Jacobsson.

Årets turismpris

Turistmagneten är inte kostnadsfri för kommunen. Utöver förvärvs och upprustningskostnaderna år 2012 bär kommunledningskontoret en årlig kostnad på 3,6 miljoner för fastigheten.

För att hyra lokalen betalar museiverksamheten årligen 20 procent av biljettintäkterna till kommunledningskontoret. Enligt uppgifter till NWT landar den summan, efter justering av preliminärdebiteringen, nära 986 000 i snitt per år under fyraårsperioden 2013-2016.

Hyran är besöksbaserad och varierar år till år, och ju bättre det går för galleriet, desto mer får kommunledningskontoret tillbaka av de 3,6 miljonerna. Sedan 1 juli 2015 betalar museet även en årlig avgift på 550 000 för ytor som inte ingick i ursprungsavtalet.

Kommunstyrelsens kostnader för museet överstiger hyresintäkterna, men värdet på turismnäringen som galleriet bidrar till anses motivera kostnaderna. Det råder en samstämmighet bland inblandade parter att museet är en bra affär för kommunen då det lockar folk till Värmland – i stora skaror.

Besöksökningen är unik bland turistattraktionerna i Värmland, och under fjolåret fick utställningen årets turismpris.

Ännu ett bevis på att konst attraherar turister är söktermer på regionens webbplats för besökare, visitkarlstad.se. Det senaste året är ”konst” den populäraste söktermen.

Tvåa? Där ligger söktermen ”Lars Lerin”.

Flytten från Munkfors till residensstaden möjliggjordes efter att kommunen förvärvat det gamla danspalatset för 22 miljoner – och rustat upp det för ytterligare sex miljoner.

Investeringen väckte kritiska röster som ifrågasatte hur kommunen kunde satsa sådana summor på ett enskilt kulturprojekt, där en enskild person skulle ställa ut sin konst.

Satsningen genomfördes med en ökad besöksnäring som motivering. Och nu, fem år efter starten, är galleriet en av Värmlands hetaste turistmagneter.

– Besöksantalet har varit över förväntan, säger Maria Westin, turismchef Karlstad kommun.

– Som enskild turistattraktion är museet en av de större i regionen, säger Jonas Jacobsson, vd Visit Värmland.

Från 44 052 besökare 2015 tredubblades antalet betalande under 2016 – till hela 120 180. Och prognosen för 2017 ser minst lika lovande ut som föregående kalenderår. Knappt 50 000 har redan besökt museet.

– Nu är det kö nästan varje dag, säger Sandra Gustafson, platschef.

En stor del av gästerna är från orter utanför Värmland, vilket i linje med satsningens mål gynnar besöksnäringen.

– Museet är en stor magnet för besöksnäringen, vi ser ringar på vattnet för hela Värmland, säger Jonas Jacobsson.

Årets turismpris

Turistmagneten är inte kostnadsfri för kommunen. Utöver förvärvs och upprustningskostnaderna år 2012 bär kommunledningskontoret en årlig kostnad på 3,6 miljoner för fastigheten.

För att hyra lokalen betalar museiverksamheten årligen 20 procent av biljettintäkterna till kommunledningskontoret. Enligt uppgifter till NWT landar den summan, efter justering av preliminärdebiteringen, nära 986 000 i snitt per år under fyraårsperioden 2013-2016.

Hyran är besöksbaserad och varierar år till år, och ju bättre det går för galleriet, desto mer får kommunledningskontoret tillbaka av de 3,6 miljonerna. Sedan 1 juli 2015 betalar museet även en årlig avgift på 550 000 för ytor som inte ingick i ursprungsavtalet.

Kommunstyrelsens kostnader för museet överstiger hyresintäkterna, men värdet på turismnäringen som galleriet bidrar till anses motivera kostnaderna. Det råder en samstämmighet bland inblandade parter att museet är en bra affär för kommunen då det lockar folk till Värmland – i stora skaror.

Besöksökningen är unik bland turistattraktionerna i Värmland, och under fjolåret fick utställningen årets turismpris.

Ännu ett bevis på att konst attraherar turister är söktermer på regionens webbplats för besökare, visitkarlstad.se. Det senaste året är ”konst” den populäraste söktermen.

Tvåa? Där ligger söktermen ”Lars Lerin”.

  • Johannes Ollson