2017-06-21 20:46

2017-06-21 20:46

Unionsleden testkördes

KARLSTAD: Planeringen av den svensk-norska cykelleden rullar vidare

Planeringen av Unionsleden är inne i en intensiv fas. Under onsdagen testkördes Karlstadsdelen av den totalt 280 km långa cykelsträckan mellan Karlstad och norska Moss.

45 kilometer av den, enligt planerna, 280 kilometer långa cykelsträckan mellan Karlstad och Moss testkördes av projektledare och arbetslag.

Leden ska gå längs befintliga vägar, och uppdraget handlar i dagsläget om att hitta vägarna som lämpar sig bäst

– Trafiksäkerheten och attraktionskraften är det viktigaste, säger Elisabeth Dammyr, projektledare för Unionsleden.

Med attraktionskraft menas att grundläggande behov för turister, som mat, boende och gärna sevärdheter, ska finnas längs vägarna.

Cykelprojektet har varit i rullning i snart ett år. Fler testkörningar måste fortfarande göras innan ledens slutliga väg fastställs och öppnas under våren 2019.

– Nu går vi in på detaljer. Vi är i en kartläggningsfas och tittar på infrastrukturen framför allt. Säkerheten är väldigt viktig, samtidigt ska det vara trevligt och skönt att cykla, säger Dammyr.

Starten på leden väntas bli från torget i centrala Karlstad, vilket är en konsekvens av att svensk-norska unionens upplösningsavtal skrevs under just där. Även namnet, Unionsleden, har en historisk bakgrund.

– När man gick in i svensk-norska unionen 1814 skrev man på avtalet i Moss, så upplöstes unionen 1905 och då skrevs det under i Karlstad, säger Dammyr.

Den framtida leden ska passera sex norska och fyra svenska kommuner, som tillsammans med EU-pengar delar på finansieringen av den sex miljoner stora budgeten.

– I Karlstad är vi ansvariga för uppdraget, och inom vår gräns koppla samman med nästa kommun, säger Kenneth Axelsson, som basar för projektet i Karlstad.

Utveckla turismen

Projektet är ett initiativ för att utveckla besöksnäringen i regionen.

– Cykelturism är hett, det finns mycket potential att utveckla, säger Dammyr.

Syftet är också att boende i området via cykel ska kunna upptäcka nya platser.

Innan den norska gränsen korsas går leden genom Grums, Årjäng och Bengtsfors. Ambition finns att ansöka om att bli en nationell cykelled, vilket i sådant fall skulle bli Sveriges tredje.

45 kilometer av den, enligt planerna, 280 kilometer långa cykelsträckan mellan Karlstad och Moss testkördes av projektledare och arbetslag.

Leden ska gå längs befintliga vägar, och uppdraget handlar i dagsläget om att hitta vägarna som lämpar sig bäst

– Trafiksäkerheten och attraktionskraften är det viktigaste, säger Elisabeth Dammyr, projektledare för Unionsleden.

Med attraktionskraft menas att grundläggande behov för turister, som mat, boende och gärna sevärdheter, ska finnas längs vägarna.

Cykelprojektet har varit i rullning i snart ett år. Fler testkörningar måste fortfarande göras innan ledens slutliga väg fastställs och öppnas under våren 2019.

– Nu går vi in på detaljer. Vi är i en kartläggningsfas och tittar på infrastrukturen framför allt. Säkerheten är väldigt viktig, samtidigt ska det vara trevligt och skönt att cykla, säger Dammyr.

Starten på leden väntas bli från torget i centrala Karlstad, vilket är en konsekvens av att svensk-norska unionens upplösningsavtal skrevs under just där. Även namnet, Unionsleden, har en historisk bakgrund.

– När man gick in i svensk-norska unionen 1814 skrev man på avtalet i Moss, så upplöstes unionen 1905 och då skrevs det under i Karlstad, säger Dammyr.

Den framtida leden ska passera sex norska och fyra svenska kommuner, som tillsammans med EU-pengar delar på finansieringen av den sex miljoner stora budgeten.

– I Karlstad är vi ansvariga för uppdraget, och inom vår gräns koppla samman med nästa kommun, säger Kenneth Axelsson, som basar för projektet i Karlstad.

Utveckla turismen

Projektet är ett initiativ för att utveckla besöksnäringen i regionen.

– Cykelturism är hett, det finns mycket potential att utveckla, säger Dammyr.

Syftet är också att boende i området via cykel ska kunna upptäcka nya platser.

Innan den norska gränsen korsas går leden genom Grums, Årjäng och Bengtsfors. Ambition finns att ansöka om att bli en nationell cykelled, vilket i sådant fall skulle bli Sveriges tredje.

  • Johannes Ollson