2017-06-20 16:48

2017-06-20 17:43

"Rätt hotfull stämning"

KARLSTAD: Nazister bakom tumultet i fullmäktigesalen

Nazister låg bakom aktionen vid måndagens kommunfullmäktige, enligt Brottsförebyggande centrum. Politiker har utsatts för hot och fullmäktiges ordförande ser allvarligt på situationen:
– Det skapar oro och obehag hos de förtroendevalda, säger Anders Knape (M).

Som NWT har berättat samlades ett 50-tal demonstranter i och utanför fullmäktigesalen i samband med moskébeslutet.

Kommunfullmäktiges ordförande Anders Knape (M) noterade att det fanns många åhörare på plats:

– Allt kring moskén var klubbat och klart och vi hade gått vidare på ärendelistan när några började prata, skrika och applådera. Så får man inte göra och de avvisades från salen.

Ett filmklipp som NWT tagit del av visar hur demonstranterna ställer sig upp och personer hörs utropa ord som ”avsatt” om en specifik politiker.

– De var mer aggressiva mot enskilda ledamöter och det var en rätt hotfull stämning, säger Anders Knape.

– Den enda händelse som är värre än den här, som jag kan minnas under mina många år i politiken, var när vi skulle fatta beslut om Nöjesfabriken och det hälldes ut ammoniak i fullmäktigesalen.

Hur ser du på situationen?

– Det är naturligtvis mycket allvarligt att demonstranter uppträder hotfullt. Det skapar oro och obehag hos förtroendevalda och i förlängningen kan det hota vårt demokratiska system, säger Anders Knape.

Moskéfrågan har varit omdebatterad, men även andra aktuella politiska frågor har rört upp mer än starka känslor hos motståndare till förslagen, enligt fullmäktiges ordförande:

– Tongången när det gäller Skutberget har varit aggressiv och det har funnits hot och även polisanmälan när det gäller bergtäkten i Ulsvby.

Enligt polisen fanns på tisdagen ingen polisanmälan upprättad efter händelserna kring fullmäktige.

På en högerextremistisk sajt går dock att läsa ett regelrätt mordhot mot en politiker liksom hot mot platsen där moskén planeras att byggas. NWT har varit i kontakt med politikern som avböjer att kommentera.

Peter Sundin på Brottsförebyggande centrum i Värmland slår fast att det var nazister och högerextremistiska krafter som låg bakom måndagens aktion.

– Det har varit tydligt för oss väldigt länge att Facebookgruppen Nej tack till moské i Karlstad styrs av kända nazister med anknytning till Värmland. De tar nätet till hjälp för att nå ut till en bredare allmänhet.

Olika grupperingar

Det 50-tal personer som fanns på plats var en blandning av olika grupperingar:

– Allt från Sverigedemokratena till folk från Nordiska motståndsrörelsen och pensionärer, några i 80-årsåldern satt bredvid mig, säger Peter Sundin.

Vad de högerextrema gruppernas mobilisering leder till på sikt har han svårt att svara på:

– De ser att de kan få med sig folk på ett helt annat sätt genom att använda sig av frågor där vanliga Svenssons är engagerade. De fyller leden för att smyga in sitt budskap långt senare, säger Peter Sundin.

– Vi går snart in i en valrörelse, frågan är hur den här gruppen agerar då?

Som NWT har berättat samlades ett 50-tal demonstranter i och utanför fullmäktigesalen i samband med moskébeslutet.

Kommunfullmäktiges ordförande Anders Knape (M) noterade att det fanns många åhörare på plats:

– Allt kring moskén var klubbat och klart och vi hade gått vidare på ärendelistan när några började prata, skrika och applådera. Så får man inte göra och de avvisades från salen.

Ett filmklipp som NWT tagit del av visar hur demonstranterna ställer sig upp och personer hörs utropa ord som ”avsatt” om en specifik politiker.

– De var mer aggressiva mot enskilda ledamöter och det var en rätt hotfull stämning, säger Anders Knape.

– Den enda händelse som är värre än den här, som jag kan minnas under mina många år i politiken, var när vi skulle fatta beslut om Nöjesfabriken och det hälldes ut ammoniak i fullmäktigesalen.

Hur ser du på situationen?

– Det är naturligtvis mycket allvarligt att demonstranter uppträder hotfullt. Det skapar oro och obehag hos förtroendevalda och i förlängningen kan det hota vårt demokratiska system, säger Anders Knape.

Moskéfrågan har varit omdebatterad, men även andra aktuella politiska frågor har rört upp mer än starka känslor hos motståndare till förslagen, enligt fullmäktiges ordförande:

– Tongången när det gäller Skutberget har varit aggressiv och det har funnits hot och även polisanmälan när det gäller bergtäkten i Ulsvby.

Enligt polisen fanns på tisdagen ingen polisanmälan upprättad efter händelserna kring fullmäktige.

På en högerextremistisk sajt går dock att läsa ett regelrätt mordhot mot en politiker liksom hot mot platsen där moskén planeras att byggas. NWT har varit i kontakt med politikern som avböjer att kommentera.

Peter Sundin på Brottsförebyggande centrum i Värmland slår fast att det var nazister och högerextremistiska krafter som låg bakom måndagens aktion.

– Det har varit tydligt för oss väldigt länge att Facebookgruppen Nej tack till moské i Karlstad styrs av kända nazister med anknytning till Värmland. De tar nätet till hjälp för att nå ut till en bredare allmänhet.

Olika grupperingar

Det 50-tal personer som fanns på plats var en blandning av olika grupperingar:

– Allt från Sverigedemokratena till folk från Nordiska motståndsrörelsen och pensionärer, några i 80-årsåldern satt bredvid mig, säger Peter Sundin.

Vad de högerextrema gruppernas mobilisering leder till på sikt har han svårt att svara på:

– De ser att de kan få med sig folk på ett helt annat sätt genom att använda sig av frågor där vanliga Svenssons är engagerade. De fyller leden för att smyga in sitt budskap långt senare, säger Peter Sundin.

– Vi går snart in i en valrörelse, frågan är hur den här gruppen agerar då?